Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE

O Z N Á M E N Í

 

Vážená paní, vážený pane, vážení daňoví poplatníci,

pokud  jste se ještě v daném roce nerozhodli, koho byste mohli podpořit v jeho činnosti,   dovolujeme se obrátit na Vás s prosbou o příspěvek a podporu činnosti našeho občanského SPOLKU MARKÉTA, z. s. .  

Dary věnované našemu občanskému spolku je možné si odečíst od základu daně z příjmů v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., v platném znění a to:

a) jako fyzická osoba – zaměstnanec nebo osoba samostatně podnikajícím (OSVČ) při darovaní 2 % ze svého daňového základu nebo alespoň minimálně 1000 Kč dle § 15 zák. 586/1992 Sb.,

b) jako právnická osoba při darovaní (bezúplatném plnění) minimálně 2000 Kč a max. 10 % ze svého daňového základu dle § 20, odst. 8), sníženého podle § 34 zák. 586/1992 Sb.

Na každé přijetí Vašeho příspěvku a daru uzavíráme darovací smlouvu a darování s Vámi předem projednáme.   

Potvrzení o přijetí daru vystavujeme automaticky neprodleně, nejpozději do měsíce od přijetí daru, pokud nám nesdělíte, že potvrzení nevyžadujete.

Jsme pacientskou organizací sdružující pacienty po transplantaci srdce a v mnoha případech ještě i po transplantaci dalších orgánů /ledviny, játra/ s působností na území České republiky. 

Proto se obracíme na Vás s prosbou o finanční dar nebo bezúplatnou materiální pomoc nebo službu ve prospěch našeho SPOLKU MARKÉTA, z. s. .

Jsme neziskovou právnickou organizací – spolkem,  zapsaným  ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 12. 5. 2017,  který v souladu se svým zakladatelským jednáním a přijatými stanovami dne 9. 11. 2016 splňuje podmínky oprávněného příjemce daru podle § 17a) zákona č. 586/1992 Sb., zákona o dani  z příjmů, neboť jeho hlavní a jedinou činností je vytváření podmínek pro podporu  transplantační medicíny a osvětová činnost na poli odběru a transplantaci orgánů (srdce, játra, ledviny) a tkání a při této své činnosti nevytváří zisk.  

Naším cílem je  především vzájemná všestranná pomoc pacientům před a po transplantaci srdce a jejich rodinným příslušníkům, organizování edukačních,  sportovních a ostatních činností na ochranu a podporu zdraví, osvětová činnost  na podporu  transplantačního programu a darování orgánů v České republice. Darované orgány zachraňují lidské životy.

Působíme již 5 let, i když jsme náš spolek založili teprve v roce 2016 a právně vznikly až zápisem do spolkového rejstříku u Krajského soudu  v Brně 12. května 2017.

Za pětiletou dobu svého působení  jsme již  vykonali  řadu činností ve prospěch pacientů po transplantaci srdce v  Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno  a 1. Interní kardiovaskulární kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně  a i na poli médií.

Finanční prostředky získané z darovaných prostředků  míníme použít na financování  vzdělávánína účely sportovní, zdravotnické, na  podporu a ochranu zdraví ve prospěch pacientů po transplantaci orgánů.

Část těchto  finančních prostředků použijeme na celospolečensky prospěšné aktivity souvisící s osvětou transplantační medicíny a darováním orgánů   v České republice ve veřejnosti.

Prosíme, oslovte i jménem našeho spolku Vaše příbuzné, známé, přátele, kolegy, a všechny ty, kteří by byli ochotni podpořit činnost a aktivity právě SPOLKU MARKÉTA, z. s.

Jsme vděčni za každou částku.

Srdečně děkujeme všem Vám, kteří jste se rozhodli nás podpořit.

1. listopadu 2017

S úctou 

Ing. František Kmínek, v. r.

Předseda

Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC, v. r.  

Místopředseda

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, v. r.

Místopředsedkyně

 

SPOLEK MARKÉTA, z. s.  

IČ: 060 42 988

se sídlem Zlínská 370, 763 12 Vizovice

číslo účtu: 2201225272/2010- Fio banka, a.s.

 

Současné vedení - kontakt:

Předseda

Ing.  F. Kmínek – 602 755 729, E: fkminek@seznam.cz

Místopředseda

Ing. Jaromír Hašl – 603 504 302, E: jaromirhasl@seznam.cz

 

 

 

Příspěvky

Společnosti a fyzické osoby, které SPOLEK MARKÉTA, z. s. podpořili finančním nebo věcným darem

1. 3. 2018

 

POČET provedených TRANSPLANTACÍ SRDCE v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno

3. 3. 2018