Jdi na obsah Jdi na menu
 


SPOLEK MARKÉTA, z. s. 

 

je občanskou neziskovou organizací sdružující pacienty po transplantaci srdce, jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotní sestry a přátele podporující transplantační program  

pojmenovanou po

obrazek1.png  

Transplantace srdce nám zachránila život a dala nám druhou šanci znovu žít.  S velkou pokorou a úctou vděčíme všem těm, díky jejich největšímu daru života nám bylo umožněno dále plnohodnotně, aktivně a slušně žít.

 

______________________________

 

Informace pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P  o elektonické

dálniční známce

 

Držitelé průkazu ZTP a elektronické dálniční

známky
 

Dálniční známky administruje Státní fond dopravní infrastruktury a je vhodné se s dotazy podobného typu obracet právě na tuto organizaci. Nicméně Ministerstvo dopravy požádalo v tomto případě fond o zprostředkování informací  a obdrželo následující vyjádření.
Pro držitele průkazu ZTP se v souvislosti s novým systémem elektronických dálničních známek nic nemění. Vozidlo (či vozidla) není třeba nikde registrovat. Držitel průkazu ZTP se v případě kontroly v provozu prokáže stejným způsobem jako dosud. Do konce tohoto roku platí pro osvobození od zpoplatnění výjimka pouze pro držitele průkazu ZTP postižené úplnou nebo praktickou hluchotou, nicméně díky zákonu č. 227/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přestane i tato výjimka od 1. 1. 2021 platit a od zpoplatnění tak budou osvobozeni všichni držitelé průkazu ZTP.
 
Pokud byste k dané věci chtěl detailnější informace, můžete se ještě obrátit přímo na SFDI (https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/kontakty-a-organy-fondu/). SFDI Vaši žádost následně vyřídí v souladu s InfZ. 

Zdrojhttps://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Zadost-o-poskytnuti-informace-(1)/Poskytnute-informace/Drzitele-prukazu-ZTP-a-elektronicke-dalnicni-znamk

______________________________

 

Doporučení transplantačních lékařů k očkování proti chřipce a viru COVID-19

Pacienti po transplantaci srdce, jater a ledvin by měli podstoupit očkování proti chřipce. Jakmile bude k dispozici bezpečná, neživá (inaktivovaná) očkovací látka proti COVID-19, tak by měli být očkováni i proti tomuto viru

 

_______________________________

 

Nově nás můžete sledovat i na facebooku

 

_______________________________

AKTUALITY

________________________

 

   

  • Za dobu od 1. 7. 1992, kdy v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno byl zahájen program srdečních transplantací u dospělých a dětí, bylo k 1. 1. 2018 zde provedeno na 576 transplantací srdce.  My,  členové SPOLKU MARKÉTA, z. s., jsme taky jedněmi z těch, kterým v tomto období bylo transplantováno nové srdce.  Transplantace je z lékařského hlediska  řešením léčby nemocného srdce a znamená konec jedné životní etapy a začátek druhé nové éry života. Péče o nemocné, kteří vyžadují transplantaci srdce, je u nás na vysoké a špičkové evropské a světové úrovni.

   Života si nesmírně vážíme a ceníme. Zdraví je pro nás v životě tím nejdůležitějším a  nejcennějším, co nelze ničím nahradit nebo za něco vyměnit. Jsme dnes ale více obezřetnější a ke svému zdraví i ohleduplnější. Staráme se o své nové srdce, neboť jsme ho dostali jako velmi vzácný dar, díky kterému dále žijeme a budeme ho ještě i dlouho potřebovat. Naprostou samozřejmostí je pro nás dodržování určitých zásad zdravého životního stylu a užívání doživotně účinných léků – imunosupresiv na potlačení imunitního systému a tím zabránění odmítnutí transplantovaného srdce.

    V roce 2016 jsme společně s lékaři a se zdravotními sestrami Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a z 1. Interní kardioangiologické kliniky FN u svaté Anny Brno založili občanský spolek pacientů po transplantaci srdce s názvem MARKÉTA. Ke dni 1. 1. 2018 má již 79 členů.

     Každoročně se společně setkáváme i se svými rodinnými příslušníky a lékaři, vzděláváme se, sportujeme a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti a poznatky vedoucí ke zlepšení kvality našeho života. Snažíme se i osvětou na poli mediálním zvýšit u veřejnosti  informovanost o transplantaci orgánů a tkání a povzbudit těch, kteří tváří v tvář čelí stejnému srdečnímu selhání, které dříve postihlo nás, ale díky  programu darování orgánů můžeme dále mezi Vámi žít.

Darováním orgánů je možné zachránit a výrazně zlepšit kvalitu života až devíti těžko nemocným pacientům, jejichž jedinou nadějí je transplantace orgánů a tkání - srdce, plíce, játra, ledviny, slinivka břišní, tenké střevo.  V ČR platí princip předpokládaného souhlasu darování orgánů po smrti.

Jan Pavel II: „ Darování orgánů je projevem nejhlubší lidské lásky“ 

   Bohužel nedostatek dárců omezuje počet transplantací srdce. Ročně je v CKTCH Brno provedeno 25 – 30 transplantací srdce. Čekací doba se pohybuje obvykle 12- 18 měsíců v závislosti na tom, jak naléhavá je potřeba transplantace srdce. Úspěšnost transplantací srdce se podstatně zvyšuje. První rok po transplantaci srdce přežívá 90 % pacientů, 5 let přežívá 70 % pacientů a 10 let cca 50 % pacientů.  Pan Rudolf Sekava, který s darovaným srdcem ve svých 48 letech od 25 leté ženy, žil 35 let a byl nejdéle žijícím Čechem s transplantovaným srdcem.  

 

spolek-marketa--z.s.---srdce---nech-se-vest.jpg