Jdi na obsah Jdi na menu
 


O NÁS

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s.

 

SPOLEK MARKÉTA, z. s. je občanskou neziskovou organizací sdružující pacienty po transplantaci srdce, jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotní sestry a přátele podporující transplantační program.

Našim cílem je všestranná vzájemná pomoc, prezentace zlepšení kvality života po transplantaci srdce a jiných orgánů, podpora zdraví, edukační činnost v oblasti transplantace srdce a jiných orgánů, osvětová činnost v informování veřejnosti o  transplantaci orgánů a významu jejich darování.   

Jsme především těmi, kterým transplantace srdce, a u mnohých současně nebo následně po ní  i transplantace dalších orgánů (ledviny, játra, plíce) zachránila život a s nesmírnou pokorou a hlubokou úctou děkujeme všem našim dárcům a jejich rodinám,  že jsme dostali druhou šanci na život. Vnímáme, že darování srdce  je projevem nejhlubší lidské lásky přesahující život zemřelého dárce.

Jsme  z celé Moravy a Slezska, ale taky z Čech, kterým transplantace srdce navrátila život  v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a umožnila v něm dále plnohodnotně pokračovat.  Jsme vděčni všem kardiologům, kardiochirurgům, lékařům, zdravotním sestrám a všem těm, kteří se  na odběru a transplantaci orgánů podílejí s vysokou mírou profesionality a na nejvyšší světové úrovni. Transplantace srdce je aktuálně nejefektivnější metodou léčby pokročilého chronického selhání srdce, kdy srdce nedokáže dostatečně přečerpávat krev v těle člověka i přes dosud  poskytnutou léčbu. Celý proces transplantace orgánů je  výsledkem obětavé lidské práce a lásky současně.  

SPOLEK MARKÉTA, z.s. organizuje a zajišťuje edukačně-rehabilitační, sportovní, kulturní, turistické a jiné setkání jak pro členy spolku, tak i pro ostatní pacienty po transplantaci srdce. Zajišťujeme odborné vzdělávání členů spolku a všech pacientů po transplantaci srdce i jejich rodinných příslušníků, zaměřené na podporu a ochranu zdraví a zlepšení kvality života po transplantaci srdce a jiných orgánů.  Rozšiřujeme na veřejnosti informace o problematice transplantace a darování srdce a jiných orgánů a tkání, protože transplantace a darování orgánů není dostatečně a pravdivě medializováno anebo informace o nich jsou zkreslené a zpochybňované. Bez darovaných orgánů se však transplantace nedají uskutečnit. V České republice, tak  jako v sousední Slovenské republice, Rakousku nebo Španělsku platí tzv. princip předpokládaného souhlasu, který znamená, že každý občan našeho státu je potenciálním dárcem orgánů, pokud za svého života nevyjádří zákonným způsobem svůj nesouhlas s  posmrtným darováním orgánů.

Darování orgánů a tkání je velmi šlechetný čin, kdy 1 dárce může zachránit nebo výrazně zlepšit kvalitu života až 10 pacientům (1 srdcem, 1 slinivkou břišní, 1 tenkým střevem, 2 ledvinami, 2 laloky plic, 2 laloky jater a u ženy transplantací dělohy).  Samotná „životnost“ jednotlivých orgánů je velmi rozličná a nejzranitelnější z nich, tzn. do kdy musí být srdce vyňato z těla dárce a znovu našito do těla obdarovaného, je srdce, které musí být implantováno do 4 hodin.    

Znovu se narodit po transplantaci svého nemocného srdce nelze slovy popsat. Každý, kdo takovou úspěšnou transplantaci srdce podstoupí, se po ní znovu probouzí do života s pocitem naděje, že je mu dána znovu šance dokončit své započaté dílo. 

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s.  je právnickou osobou – spolkem -  zapsanou 12. května 2017 ve spolkovém rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22804 pod identifikačním číslem 060 42 988.

Byl založen 9. listopadu 2016 na ustavující schůzi v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno za účasti 10 osob nominovaných transplantovanými do čela jeho řídících orgánů.

Podnět k založení tohoto občanského spolku s názvem MARKÉTA, z.s., nesoucí jméno po prvním dítěti, kterému v jeho dvou letech v roce 1995 transplantoval srdce v CKTCH Brno prof. Černým, dalo 49 osob po  transplantaci srdce v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno, jeho bývalý dlouholetý ředitel prof. MUDr. Jan Černý, CSc., prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – přednostka 1. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a  5 zdravotních sester z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno (Renáta Staňková, Jana Buřilová, Erika Bačinská, Bc. Jana Jahodová, Jana Stupková),  kteří byli všichni přítomni na IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem ve dnech 16. – 18. září 2016 v Horských lázních Karlova Studánka, státní podnik.

SPOLEK MARKÉTA, z.s. má k 1. 1. 2018 79 členů, z nichž je 46 členů po transplantaci srdce (58 %), 21 členů jsou jejich rodinní příslušníci  (27 %),  9 členů jsou kardiochirurgové a kardiologové z CKTCH Brno a z 1. IKAK FNUSA Brno a 3 členky jsou zdravotními sestrami z CKTCH Brno.  

 

STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLKU MARKÉTA, z. s. je jeho ŘÍDÍCÍ VÝBOR, jehož členy jsou:

 

 p1150087.jpgPředseda řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11 2016.

 

 

Ing. FRANTIŠEK KMÍNEK, nar. 14. 9. 1951, OTS ze dne 29. 11. 2010, bytem  Polní 1059, 763 12 Vizovice. Dnes ve starobním důchodu.

 

ing.-jaromir-hasl---mistopredseda-spolku.jpgMístopředseda řídícího výboru ve funkci od 28. 9. 2018

 

 

Ing. JAROMÍR HAŠLnar. 7. října 1960, OTS 22. 6. 2014, bytem Lipová 14, 751 14 Dřevohostice. Dnes v invalidním důchodu.

 
 

 Členka řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016.hajnovicova.jpg

 

Bc. JANA HAJNOVIČOVÁ, nar. 25. 10. 1956OTS 3. 11. 2013,  bytem Chodská 2823/19d, Královo Pole, 612 00 Brno. Dnes v invalidním důchodu.

 

 

  spolek-marketa--z.-s.---michal-hnat---clen-ridiciho-vyboru-spolku---foto-ze-dne-24.jpg Člen řídícího výboru ve funkci od  15. 12.2021

 

 

Michal Hnát , nar. 2. 12. 1977, OTS 31. 1. 2020,  bytem 5. května 4004/24, 586 61 Jihlava

 
 
 

janasova-tana.jpg Členka řídícího výboru ve funkci od 28. 9. 2018.

 

 

TÁŇA JANÁSOVÁnar. 12. června 1977, OTS 5. 3. 2016, bytem Veselská 1321, 696 62 Strážnice. Dnes v invalidním důchodu.

 

_____________________________________________________________________________

 

Kontrolu nad hospodařením SPOLKU MARKÉTA, z. s. vykonává jeho KONTROLNÍ KOMISE, jejímiž členy jsou:

 

pavel-palat.jpg Člen kontrolní komise ve funkci od 28. 9. 2018.

 

 

 

PAVEL PALÁTnar. 31. ledna 1966OTS 20. 6. 2015, bytem Sedlešovice 83, 671 81 Nový Šaldorf-Sedlešovice. Dnes v invalidním důchodu. 

 

Členka kontrolní komise ve funkci od 28. 9. 2018.

ELIŠKA KOCIÁNOVÁnar. 7. prosince 1989OTS 16. 4. 2016,  bytem Komenského nám. 21/6. 664 91 Ivančice. Dnes na mateřské dovolené.

 

_____________________________________________________________________________

 

BÝVALÍ ČLENOVÉ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLKU MARKÉTA, z. sŘÍDÍCÍHO VÝBORU:

 

 mudr.-nemec.jpgMístopředseda řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11 2016 do 28. 9. 2018.

 

 

Doc. MUDr. PETR NĚMEC, CSc., MBA, FESC, nar. 23. 8. 1954, bytem Češkovice 327, 678 01 Blansko. Dnes ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (od roku 2006),   kardiochirurg

 

mudr.-spinarova.jpg Místopředsedkyně řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016 do 28. 9. 2018.

 

 

Prof. MUDr. LENKA ŠPINAROVÁ, Ph.D., FESC, nar. 6. 8. 1961, bytem Helfertova 529/34, Černé Pole, 613 00 Brno. Dnes přednostka 1. Interní kardioangiologické kliniky FN u svaté Anny Brno (od roku 2012)

 

 Členka řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016 do 28. 9. 2018.bedanova.jpg

 

 

Doc. MUDr. HELENA BEDÁŇOVÁ, Ph.D., nar. 9. 6. 1962, bytem Táborského nábřeží 472/5, Štýřice, 639 00 Brno.  Dnes vedoucí lékař úseku kardiologie Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, kardilog.,

 

mudr.-jan-krejci.jpg Člen řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016 do 28. 9. 2018.

 

Doc. MUDr. JAN KREJČÍ, Ph.D., nar. 4. 5. 1970, bytem U Břízy 472/8, 664 68 Moravany. Dnes vedoucí lékař pracovní skupiny srdečního selhání a transplantační péče, lůžkové  odd. 32  1. Interní kardioangiologické kliniky FN u sv. Anny Brno

 

pecka3.jpg

 

 

 

Ing. ZDENĚK PECKA, nar. 22. 10. 1948OTS 8. 12. 2010, bytem Vysoké Popovice č. p. 22, 664 84 Vysoké Popovice. 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

BÝVALÍ ČLENOVÉ Kontroly nad hospodařením SPOLKU MARKÉTA, z. s. - KONTROLNÍ KOMISE:

 

Členka kontrolní komise ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016 do 28. 9. 2018.

MUDr. EVA OZÁBALOVÁ, Ph.D.,  nar. 10. 10. 1977, bytem V Zahradách 295, 675 73 Kralice nad Oslavou. Dnes lékařka ambulance srdečního selhání a postransplantační péče a lůžkového odd. 32 v  1. Interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny Brno

        

 pavel-piler.jpgČlen kontrolní komise ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016 do 28. 9. 2018.

 

 

MUDr. PAVEL PILER, Ph.D, nar. 7. 9. 1960, bytem Souběžná 120/1, 636 00 Brno – Židenice. Dnes vedoucí lékař operačních  sálů Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, kardiochirurg

 

 frydek-frantisek.jpgČlen kontrolní komise ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016 do 28. 9. 2018.

 

 

FRANTIŠEK FRÝDEK, nar. 28. 9. 1965, OTS 26. 1. 2011, bytem Nový Hrozenkov 601, 756 04 Nový Hrozenkov. Dnes v invalidním důchodu. 

 Člen řídícího výboru ve funkci od založení spolku 9. 11. 2016.

 

 

 

 

   

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Příspěvky

Usnesení II. Valné hromady spolku

 
19. 3. 2020 | Rubrika: O NÁS

Výroční zpráva za období 2018-2019

 
19. 3. 2020 | Rubrika: O NÁS

Seznam fyzických a právnických osob, které finančně podpořili činnost Spolku v roce 2017 a 2018

 
6. 1. 2019 | Rubrika: O NÁS

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SPOLKU MARKÉTA za rok 2017

 
6. 1. 2019 | Rubrika: O NÁS

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLKU MARKÉTA, z. s. ZA ROK 2017-2018

 
5. 1. 2019 | Rubrika: O NÁS

ZMĚNA STANOV SPOLKU MARKÉTA, z.s.

VALNÁ HROMADA SPOLKU MARKÉTA, z. s. v Luhačovicích schválila změnu STANOV přijatých na ustavující schůzi spolku 9. 11. 2016.

 
28. 9. 2018 | Rubrika: O NÁS

PŘIHLÁŠKA za člena SPOLKU MARKÉTA, z.s.

 
29. 12. 2017 | Rubrika: O NÁS

STANOVY SPOLKU MARKÉTA, z.s.

 
29. 12. 2017 | Rubrika: O NÁS