Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. setkání uskutečněné ve Valticích 16. - 17. 11. 2013

 

V sobotu 16. listopadu a v neděli 17. listopadu 2013 se uskutečnilo                     v zámeckém  hotelu HUBERTUS ve Valticich první setkání osob,  kterým byla v uplynulých 2 - 3 letech provedena transplantace srdce v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurhie (CKTCH) Brno a kteří jsou  nyní v pooperační ambulanční  péči  1. Interní kardioangiologické kliniky (1. IKAK) FN u sv. Anny v Brně (FNUSA Brno) a CKTCH Brno. Tohoto prvního setkání se v těchto dnech zúčastnilo “7 statečných” mužů, kteří byli v době čekání na transplantaci svého srdce hospitalizování prakticky na 2 pokojích ve staré budově “B” Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a navzájem se tak za dobu jejich hospitalizace poznali a seznámili.  

seznam účastníků prvního setkání osob žijících s transplantovaným srdcem ve Valticích v roce 2013.xlsx

V sobotu dopoledne 16. listopadu 2013 se sešlo v areálu zámku ve Valticích 7 výše  uvedených osob s transplantovaným srdcem, kteří jsou nyní po 2-3 letech od provedené transplantace srdce v pooperační  ambulatní péči  CKTCH Brno a 1. Interní kardioangiologické kliniky (1. IKAK) FN u sv. Anny v Brně, jejímž přednostou je od roku 2012 Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC.

V době transplantace srdce účastníků tohoto jejich 1. setkání byl přednostou 1. IKAK FNUSA Brno Prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc., FESC.

 

Po úvodním přivítání a po společném obědě se všichni účastníci tohoto setkání zúčastnili od 15.00 do 17.00 hodin “Svěcení vína ve Valticích” a ochutnávky Svatomartinských a mladých vín valtických vinařů v tomto hlavním světovém MĚSTĚ VÍNA, kterým je právě v České republice město Valtice a které se konalo v tento den jako jeho III. ročník ve zdejší městské hale za účasti cimbálové muziky.

Valtice (německy Feldberg) jsou malé vinařské městečko, ve kterých žije přibližně 3500 obyvatel. Historické jádro města je chráněno jako městská památková zóna. Zámek byl od roku 1391 až do roku 1945 sídlem rodu Lichtensteinů.  Až do 31. 7. 1920 byly Valtice součástí Dolního Rakouska a teprve tento den byly přičleněny k moravskému politickému okresu Mikulov. Centrum města je vzdáleno 1,3 km od hranice s Rakouskem. V okolí se vedle polí nacházejí hojně vinice, na východě se rozkládá komplex Bořího lesa. Valtice jako významné vinařské středisko patří do Mikulovské vinařské podoblasti, ve které se nachází 23 vinařských tratí a mezi nimi jedna  je označována jako vinařská trať  U svaté Anny (jak symbolické).   

 

V 18.00 se v salonku  hotelu Hubertus na zámku ve Valticích, ve kterém bylo všech 7 účastníků tohoto setkání ubytováno, uskutečnilo  jejich přátelské neformální  posezení.

Účastníci tohoto  I. setkání, po téměř 2- 3 letém období od provedených transplantací svých srdcí, si vzájemně mezi sebou vyměnili své pocity ze života s novým srdcem, zkušenosti a nabyté poznatky jak jsou dnes přijímáni svým okolím v tomto pooperačním období, kdy všichni v něm žijí s cizím srdcem ve vlastním těle.

Poznatky sdělené na tomto setkání jeho účastníky, které získaly do dnešního dne od provedené OTS:

při provádění chirurgických zákroků v jiných zařízeních  než v CKTCH Brno nebo FNUSA Brno upozorňovat lékaře těchto zařízení na předepsanou vlastní medikaci po provedené transplataci srdce (imunosupresiva se např. naprosto nesnáší s léky na tlumení bolesti a mohou vyvolávat nečekané reakce)

-  současné zákony omezují počet osob s nárokem na označení osoba zdravotně a tělesně postižená (ZTP)

-  nové současné platné vyhlášky omezují počet osob s nárokem na plný invalidní důchod (III. stupně)

-  současný indikační seznam rovněž omezuje počet osob    s nárokem na komplexní lazeňskou péči hrazenou státem

- rodinné, pracovní a společenské okolí u každého transplantovaného účastníka tohoto setkání ho již vnímá jako naprosto "zdravou" osobu a zdánlivě bez téměř jakéhokoliv omezení a to i pracovního.

Po večeři v zámecké restauraci hotelu Hubertus, kdy byla podávána Svatomartinská husa (ovšem kuchař tohoto hotelu se příliš nevyznamenal – husa byla příliš vyschlá, porce obsahovaly části, které na talíř nepatří – např. křídla), se účastníci  tohoto setkání zúčastnili v zámeckém hotelovém vinném sklepě organizované a profesionálně řízené degustace zdejších vín a to společně  i  s ostatními    hotelovými hosty z Čech i Slovenska, se kterými tento večer ukončili v pozdních nočních hodinách zpěvem. 

V neděli po snídani v dopoledních hodinách se účastníci tohoto vydařeného I. setkání s Valticemi rozloučili a odjeli do svých domovů za svými bližními.

 

Účastníci tohoto I. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem  se na závěr dohodli, že v těchto setkáních budou pokračovat a příští setkání se uskuteční v měsíci květnu  nebo červnu 2014 v Lázních Teplice nad Bečvou (sanatorium Janáček nebo Moravan).

Organizací tohoto setkání byl pověřen ing. František Kmínek.

Rovněž bylo doporučeno počet osob s transplatnovaným srdcem na těchto setkáních  rozšířit a to jak o ženy po OTS, tak i o osoby žijící po opakované transplantaci srdce a rovněž  pozvat na tato setkání i lékaře z CKTCH Brno a  1. IKAK FNUSA Brno.  

Zaznamenal  18. listopadu 2013 ing. Kmínek František

spolek-marketa-z.s.---i.-setkani-valtice-2013.jpg