Jdi na obsah Jdi na menu
 


II. setkání uskutečněné v Teplicích nad Bečvou 27. - 29.6.2014

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v CKTCH Brno, které se uskutečnilo ve dnech 27. – 29. června 2017 v Lázních Teplice nad Bečvou, a.s. – v sanatoriu MORAVAN:

 

Na I. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, které se uskutečnilo ve dnech 16. a 17. listopadu 2013 ve Valticích, byl pověřen Ing. František Kmínek přípravou a zajištěním II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v CKTCH Brno.

Místem II. setkání těchto osob byly zvoleny Lázně Teplice nad Bečvou, a.s., které navštěvuje většina pacientů po transplantaci srdce nebo po jiných kardiochirurgických a kardioinvazních výkonech . V těchto lázních taky působí Vědecká rada-Lázně Teplice nad Bečvou, a.s., která patří v ČR ke špičce v oblasti časné nebo následné lázeňské kardiorehabilitační  léčby, přinášející pacientům rychlejší rekonvalescenci a návrat do normálního způsobu života (složení vědecké rady přílohou).

 Ing. František Kmínek se 28. března 2014 sešel osobně v sanatoriu Moravan v Lázních Teplice nad Bečvou, a.s.  s výkonnou ředitelkou a předsedkyní představenstva této akciové společnosti ing. Irenou Vašicovou.  Po velmi milém a příjemném jednání s ing. Irenou Vašicovou a za přítomnosti Lenky Pastorkové, obchodní manažerky, byla jimi velmi vstřícně přijata skutečnost, že se II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v CKTCH Brno, má uskutečnit právě v těchto lázních,   specializujících se na kardio-rehabilitaci. Bylo dohodnuto, že program II. setkání osob po transplantaci jejich srdce bude pro jeho účastníky lázněmi zajištěn a realizován jako jejich víkendový lázeňský rehabilitační pobyt.

Po částečné skepsi některých účastníků I. setkání ve Valticích, že se II. setkání transplantovaných nezúčastní ani tolik přítomných jako na prvním setkání, se nakonec v pátek 27. června 2014 v 17.00 sešlo 13 osob žijících po transplantaci srdce v CKTCH Brno  + 2 jejich rodinní příslušníci v sanatoriu MORAVAN v Lázních Teplice nad Bečvou, a.s. (viz seznam účastníků II. setkání). Ze 7 účastníků prvního setkání se již dalšího II. setkání nezúčastnili pro zdravotní potíže Ing. Jaromír Hladký a Ing. Vít Kabourek. 

Po ubytování všech účastníků II. setkání transplantovaných  v sanatoriu Moravan byla u všech provedena malá vstupní prohlídka. Přivítání účastníků ze strany lázní se uskutečnilo na slavnostní večeři v nově rekonstruovaném lázeňském sanatoriu Janáček.  Po vynikající večeři v tomto lázeňském domě, nesoucí jméno slavného hudebního skladatele Janáčka,  předvedli účastníci setkání své umění na zdejší bowlingové dvou- dráze.  Po té se pak všech 13 transplantovaných přítomných účastníků tohoto II. setkání (zatím bohužel  jen mužů) sešlo na společném posezení v sanatoriu Moravan, kde si mezi sebou  vyměnili své zkušenosti a poznatky ze svého života po transplantaci srdce.

Po snídani dopoledne v sobotu 28. června 2014 absolvovali všichni účastníci (včetně přítomných rodinných příslušníků) lázeňské procedury – uhličitou koupel, rašelinový zábal, částečnou masáž, suchý plynový bazén a pobyt ve zdejším bazénu.

Po obědě se všichni účastníci II. setkání s NW-holemi ( nordic walking)  vydali na procházku přes lázeňský areál, přes most klenoucí se nad řekou Bečva, sportovní areál, vlakové nádraží směrem k Hranické propasti. Za slunného a příjemného počasí a bez potíží nebo zdravotních komplikací, všichni transplantovaní a jejich rodinní příslušníci vystoupali lesem po turisticky značené stezce až k Hranické propasti, kde si na památku pořídili několik fotografií. Asi po hodinovém pobytu u Hranické propasti pokračovali účastníci tohoto II. setkání zpět lesem po turisticky značené cestě zpět do sanatoria Moravan. Bohužel jejich zpáteční cesta od Hranické propasti již neproběhla bez potíží. Transplantovaný Jaroslav Němeček z Vyškova, který se vydal na vycházku v nevhodné obuvi, při zpáteční cestě na lesní stezce zakopl a při pádu si zranil čelo. Ostatní účastníci tohoto setkání pak zraněného pana Němečka doprovodili na železniční stanici, kam mu přivolali sanitku k ošetření v nedaleké nemocnici Hranice.

Zranění pana Němečka nebylo ale takového rozsahu, vyžadující jeho hospitalizaci, a tak se mohl vrátit na večeři zpět do sanatoria Moravan a absolvovat s ostatními dále program tohoto II. setkání (na snímku s obvazem na hlavě).

Po návratu od Hranické propasti se přítomní transplantovaní  účastníci II. setkání setkali v kavárně sanatoria Moravan s panem  Žitňanským Vladimírem (nar. 26. 9. 1940 a OTS 5. 5. 2000) a s paní Koblížkovou Olgou (nar. 2. 1. 1952 a OTS 22. 8. 2001), kteří oba bydlí v Příboře. Oba se  o II. setkání transplantovaných dověděli náhodou a vzhledem k tomu, že do Teplic nad Bečvou nemají daleko, tak se za účastníky II. setkání zajeli v toto sobotní odpoledne jen krátce podívat. Pokud jim jejich zatím uspokojivý zdravotní stav  po 13 letech od provedené transplantace srdíčka to umožní, tak by se chtěli zúčastnit dalšího  III. setkání transplantovaných v příštím roce.

 

Po sobotní večeři se účastníci II. setkání sešli v hale před kavárnou sanatoria Moravan, kde probíhal taneční večer pro lázeňské hosty. Účastnící tohoto II. setkání dali ale před tancem přednost vzájemnému společnému posezení, na kterém po pátečním večeru pokračovali,  a to až do pozdních nočních hodin, ve výměně zkušeností a ve vzájemném poznávání mezi sebou.

 

V neděli 29. června 2014  po snídani účastníci II. setkání transplantovaných osob žijících s transplantovaným srdcem v CKTCH Brno  mezi sebou přivítali na besedě prof. MUDr. Lenku Špinarovou, Ph.D., FESC – přednostku 1. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, jejího manžela prof. MUDr. Jindřicha Špinara, CSc. – přednostu kardiologické kliniky ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice a Ing. Irenu Vašicovou – výkonnou ředitelku a předsedkyni představenstva Lázně Teplice nad Bečvou, a.s.. Beseda mezi hosty a účastníky II. setkání transplantovaných probíhala v oboustranně přátelské a velmi příjemné atmosféře a byl s ní i pořizován záznam regionální redakcí České televize z Přerova.  Transplantovaní účastníci II. setkání na této besedě hovořili především o tom, jak se jim daří v životě po transplantaci svého srdce, jaké mají jako transplantovaní své poznatky ve svém životě při styku s veřejností, ale i s rodinnými příslušníky.

 

Po nedělním obědě se účastníci II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem rozloučili s manželi Špinarovými, pak i  mezi sebou a odjeli domů za svými nejbližšími. Při rozloučení  s ing. Irenou Vašicovou a s Lenkou Pastorkovou jim účastníci poděkovali za jejich maximální pozornost a péči, kterou věnovali tomuto II. setkání osob po transplantaci srdce. Velké ocenění náleží především ing. Ireně Vašicové, přesto, že  byla v tyto dny naposledy ve funkci výkonné ředitelky a předsedkyně představena Lázní Teplice nad Bečvou, a.s., neboť po mnoha letech své práce, kterou věnovala  těmto lázním, byla majitelem této akciové společnosti odvolána ze všech svých funkcí.

 

ZávěrII. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v CKTCH Brno, které se uskutečnilo ve dnech 27. – 29. června 2014 splnilo očekávání jeho všech účastníků. Bylo všemi přijato stanovisko, aby v těchto setkáních bylo pokračováno, neboť vzájemná výměna poznatků a informací ze života po provedené transplantaci srdce je ku prospěchu všech účastníků těchto setkání a to jak transplantovaných osob, tak i jejich rodinných příslušníků i lékařů.  

Příští III. setkání by se mohlo rovněž uskutečnit v některých českých lázních a to za větší účasti transplantovaných osob a taky lékařů z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno.

Další setkání zorganizuje a zajistí Ing. František Kmínek a Ing. Zdeněk Pecka.     

Zaznamenal 30. června 2014 Ing. František Kmínek 

 

Pozvánka na II. setkání osob s transplantovaným srdcem - Teplice nad Bečvou - úprava ze dne 2.4.2014.docx

Seznam účastníků II. setkání osob s transplantovaným srdcem- 27. - 29. 6. 2014 - Teplice nad Bečvou.docx

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - historie lázní - 1.jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - historie lázní - 2.jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - historie lázní - 3.jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - PROGRAM (strana 1).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - PROGRAM (strana 2).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - Vědecká rada (strana 1).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - Vědecká rada (strana 2).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - Vědecká rada (strana 3).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - víkendový pobyt 27-29. 6. 2014 (strana 1).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - víkendový pobyt 27-29. 6. 2014 (strana 2).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - víkendový pobyt 27-29. 6. 2014 (strana 3).jpg

II. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Lázních Teplice nad Bečvou - víkendový pobyt 27-29. 6. 2017 (strana 4).jpg

 

dsc02634.jpg