Jdi na obsah Jdi na menu
 


III. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem uskutečněné 18. - 20. září 2015 v Lázních Slatinice

Závěrečná zpráva o III. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, které se konalo 18. – 20. září 2015 v Lázních Slatinice, a.s.

Po více jak roce od II. setkání  13 osob žijících s transplantovaným srdcem, pořádaného na konci června 2014 v Lázních Teplice nad Bečvou, se 30 osob žijících s novým srdcem sešlo ve třetím týdnu měsíce září 2015 v Lázních Slatinice.  Tohoto setkání se zúčastnili společně transplantovanými i někteří jejich rodinní příslušníci (6) a celkem 10 lékařůCentra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno a 1. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno a 1 zdravotní sestra z lůžkového oddělení 32 této kliniky (viz seznam účastníků setkání).

Lázně Slatinice jsou nejstarší na Moravě a leží 12 km jižně od Olomouce na úpatí Velkého Košíře (442 m n. m. a humorně nazývaný „hanácké Mont Blank“). Mezi dominantní objekty Slatinic právě patří lázeňské budovy a Lichtenšteinský dvůr, dnes využívaný obecním úřadem.

Lázně Slatinice s unikátním přírodním pramenem středně mineralizované vody s obsahem sirovodíku,  která  pomáhá v těchto lázních při 100 léčebných procedurách  lidem uzdravovat nemoci kožní a odstraňovat bolesti pohybového aparátu (bolesti zad, páteře, kloubů, potíže při osteoporóze, artróze, poúrazových či pooperačních stavech) . Lázně Slatinice, a.s. jsou první léčebné lázně v České republice, které získaly akreditaci pro zdravotnická zařízení. Akreditace je oficiálním potvrzením vysoké kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. (www.lazneslatinice.cz)

 

Lázně Slatinice byly jako místo III. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem vybrány taky  proto, že jejich výkonnou ředitelkou se v roce 2015 stala Ing. Irena Vašicová, která tato setkání podporuje a je jim maximálně nakloněna (viz druhé setkání transplantovaných).

Pro 47 účastníků  tohoto setkání, jejich ubytování, stravování, rehabilitaci a jednání  byly vybrány dva lázeňské objekty – nově zrekonstruovaný bývalý statek Penzión MAJORKA a moderní lázeňský dům BALNEA. Oba tyto lázeňské objekty svým zázemím a přístupem veškerého jejich personálu   překročily všechna očekávání účastníků tohoto setkání. 

V pátek 18. září 2015 všech 30 transplantovaných a jejich rodinných příslušníků, bylo po jejich příjezdu a ubytování v Penzionu Majorka a LD Balnea, přivítáno organizátory tohoto setkání Ing. Františkem Kmínkem a Ing. Radkou Pazderovou – obchodní manažerkou lázní.

Po seznámení přítomných s připraveným programem III. setkání transplantovaných primářka MUDr. Iveta Novotná – lékařská ředitelka lázní  je seznámila s provozem lázní a s připravenou nabídkou lázeňských procedur pro všechny účastníky tohoto setkání.

Po páteční večeři se k účastníkům setkání připojili v penzionu MAJORKA redaktor Václav Suchan a fotograf Dan Černovský ze společnosti Czech News Center, kteří  z tohoto setkání pořizovali reportáž a rozhovory s vybranými transplantovanými, kdy  jejich články z tohoto setkání "Život s novým srdcemdruhá šance“  doplněnými fotografiemi byly publikovány  ve vydání Nedělního Blesku 18. října 2015 (viz příloha). Stejně tak byly uveřejněny články o tomto třetím setkání osob žijících s transplantovanými srdci v denících Právo, Mladá fronta, Olomoucký deník.  

V sobotu dopoledne 19. září 2015 transplantovaní a jejich rodinní příslušníci absolvovali pro upevnění svého zdraví a nezbytnou rehabilitaci  lázeňské  procedury suchou uhličitou koupel, obklad parafínem, biotronovou lampu, vířivou sirnou koupel chodidel, inhalaci Vincentkou.

 

Po sobotním obědě se za transplantovanými dostavil  na nádvoří penziónu Majorka zástupce pelhřimovské agentury Dobrý den pan Michal Ďurečka, aby potvrdil  zápis do české “Guinnesovy“  knihy rekordů.  Ve Slatinicích se  z iniciativy  samotných transplantovaných „srdíčkářů“ sešlo na jejich III. setkání  30 osob žijících s novým srdcem. (viz příloha - Certifikát).

Při tomto potvrzování tohoto zápisu bylo vysloveno transplantovanými přesvědčení, že tento rekord bude jistě překonán příští rok na jejich dalším setkání.

Po tomto potvrzení zápisu do České knihy rekordů si účastníci setkání prohlédli  ve zdejším muzeu - renovovaném  statku z roku 1850 – na ploše 400 m2 vystavovanou sbírku starých automobilů  a motorek- veteránů  značky Mercedes Benz, BMV, KdF, převážně z 30. let minulého století a množství dobových artefaktů.

V sobotu odpoledne byli transplantovanými a jejich rodinnými příslušníky srdečně přivítání všichni jimi pozvaní lékaři (10) a výkonná ředitelka lázní Ing. Irena Vašicová .

Lékaři si  přes jejich nesmírně časově náročnou a každodenně vykonávající zodpovědnou práci si našli chvíli, aby využili této příležitosti se setkat se svými pacienty a jejich rodinnými příslušníky mimo prostory nemocnice, kde se s nimi setkávají při pravidelných kontrolách  nebo hospitalizaci.   

Mnozí lékaři na toto setkání do Slatinic přijížděli přímo z jejich tzv. ECHO-dnů, konaných právě v tyto dny ve Špindlerově Mlýně  a mnozí následný den zase odjížděli na kardiologickou konferenci do Berlína a někteří ze setkání přímo odjížděli i do služby v nemocnici.

Za přítomnosti redaktorů České televize se ve zdejším sportovním areálu  uskutečnilo utkání ve volejbale mezi transplantovanými a jejich lékaři (viz v příloze sestava volejbalových týmů), které jako hlavní arbitr rozhodovala výkonná ředitelka lázní Ing. Irena Vašicová a jako pomocný rozhodčí jí asistoval prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC – přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno – Bohunice.

Ve slušivých modrých tričkách zvítězil 2:1 volejbalový tým „squadra azzura“  lékařů ve složení:

          Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC (kapitán)

          Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph. D, FESC (A)

          Doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph. D (1)

          MUDr. Petr Hude, Ph.D (1)

          MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D (1)

          MUDr. Július Godava, Ph. D (1)

          Jana Stupková, Dis. (1)   

          Za poražený tým transplantovaných nastoupili ve žlutých tričkách:

          František Frýdek (387) – kapitán,

          Ing. Zdeněk Pecka (385),

          Ing. František Kmínek (384),

          František Brabec (31),

          Václav Tesařík (398),

          Ing. Luděk Vacek (466),

          Ing. Richard Vydra (377),

          Miroslav Jantač (400).

 

Po ukončení utkání, plných krásných okamžiků, převzala rozhodčí utkání Ing. Irena Vašicová od obou kapitánů za objektivní rozhodování diplom a medaili. Kapitán volejbalového týmu lékařů převzal z rukou hlavní rozhodčí pohár vítězů a jeho členové  převzali zlaté medaile a diplomy.

Členové poraženého týmu transplantovaných převzali stříbrné medaile a pamětní diplomy na toto utkání.

Z tohoto III. setkání transplantovaných a i volejbalového utkání  byl pořízen záznam, který ještě tuto sobotu večer odvysílala  Česká televize v Událostech na programu ČT24 (viz záznam).  

Po ukončeném volejbalovém utkání se v sobotu večer 19. září 2015, ve společenské místnosti Penziónu Majorka, všichni transplantovaní a lékaři shromáždili na slavnostním vyvrcholení tohoto setkání.  Všech přítomných 30 transplantovaných převzalo z rukou přítomných lékařů, jako dokument a upomínku na jejich znovu narození, své „nové“  rodné listy (viz příloha).

Převzetí těchto nových rodných listů bylo doprovázeno při jejich přebírání řadou dojetí a i slziček u mnohých transplantovaných.  Prof. MUDr. Jan Černý, CSc. ve svém vystoupení sdělil transplantovaným, že když přebírali své nové rodné listy a děkovali lékařům za provedenou transplantaci, že se mýlili, neboť on a přítomný pan Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC velmi rádi „šijí“ nová srdce a tím zachraňují lidské životy.  

Po ukončení přípitkem této slavnostní a dojemné části tohoto setkání připravila výkonná ředitelka lázní Ing. Irena Vašicová  pro všechny účastníky tohoto setkání velkolepý večerní raut v celém areálu Penziónu Majorka a ve zdejším objektu nazvaném Pekárna.  

Společenský večer všech účastníků  tohoto setkání byl doprovázen hudební vystoupením zpěvačky paní Kostelníkové (pracovnice lázní) se svým kolegou. Příjemný sobotní večer při tanci a zpěvu, rozhovorech mezi lékaři a transplantovanými,  byl ukončen v pozdních večerních hodinách .

Po snídani, v neděli 20. září 2015, se účastníci setkání  i výkonná ředitelka lázní Ing. Irena Vašicová vydali od lázeňského domu BALNEA lesní stezkou na vycházku k 4 km vzdálené rozhledně na Velkém Košíři (442 m. n. m).  Každý, kdo vystoupal po 158 schodech, na kterých jsou napsáni občané a firmy, kteří podpořili v roce 2013 výstavbu této 28 m vysoké rozhledny, mohl spatřit úrodnou Hanou, masiv Kralického Sněžníku, Nízký a Hrubý Jeseník s vysílačem na Pradědu, Drahanskou vrchovinu, Slatinice a obce v okolí.  

Po sestupu z této rozhledny si účastníci opekli špekáčky a po krátkém odpočinku se vrátili zpět do Slatinic na oběd v lázeňském domě Balnea.

Po společném obědě bylo III. setkání 30 osob žijících s transplantovaným srdcem a jejich rodinných příslušníků a lékařů ukončeno. Velké poděkování za přípravu, vstřícnost, podporu a organizování bylo vysloveno výkonné ředitelce Ing. Ireně Vašicové, Ing. Radce Pazderové, přítomných  po celou dobu setkání, stejně tak i všem pracovníkům těchto Lázní Slatinice, a.s., kteří se zasloužili o maximální spokojenost všech účastníků a ti plni  nádherných zážitků, nezapomenutelných dojmů, navázaní nových vzájemných kontaktů, odpočati, zrehabilitováni a spokojeni se vrátili zpět domů (viz příloha – poděkování).

Při loučení se všichni  již těšili na další setkání příští rok, které by se mělo uskutečnit v Horských Lázních Karlova Studánka,  kdy jeho organizací a přípravou se opět ujal Ing. František Kmínek.

zapsal 21. září 2015  Ing. Kmínek František – organizátor setkání 

 

III. setkání - PROGRAM

Seznam účastníků III. setkání

článek v nedělním BLESKU

článek v nedělním BLESKU - 1

článek v nedělním BLESKU - 2

článek v nedělním BLESKU - 3

Certifikát o vytvoření českého rekordu - III. setkání

Certifikát o zápisu rekordu do České knihy rekordů

Sestava volejbalového utkání

Ubytování a stravování na III. setkání - Lázně Slatinice

Seznam účastníků setkání, kteří obdrželi své nové rodné listy

Poděkování

Speciál srdce setkání Lázně Slatinice

Foto ze III. setkání ze Slatinic: (přístup: jméno - david, heslo - podstata):

http://jwfoto.rajce.idnes.cz/Setkani_osob_s_transplantaci_srdce/

3.-setkani-lazne-slatinice.jpg