Jdi na obsah Jdi na menu
 


ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY A SOCHY

SPOLEK MARKÉTA, z. s.  na pietním místě v nemocniční kapli sv. Anny, nacházející se ve Fakultní nemocnici sv. Anny Brno, slavnostně odhalil PAMĚTNÍ DESKU a sochu ZNOVUZROZENÍ.

article preview

    Uctění památky dárců orgánů a jejich nejbližších rodinných příslušníků

   SPOLEK MARKÉTA, z. s. v pondělí 21. června 2021 na pietním místě v nemocniční kapli sv. Anny, nacházející se ve Fakultní nemocnici sv. Anny Brno, slavnostně odhalil PAMĚTNÍ DESKU a sochu ZNOVUZROZENÍ.  Slova na odhalené pamětní desce jsou uctěním všech, jejichž rozhodnutí umožnilo zachránit, prodloužit a vylepšit život jiným nemocným. 

Darování srdce je darem života a projevem nejhlubší lidské lásky a sahá za samou podstatu smrti. Odhalení této pamětní desky a sochy spolek připravoval od roku 2018, kdy před kaplí sv. Anny vysadil STROM ŽIVOTA A NADĚJE – lípu srdčitou, která je dnes již košatá a plná listů připomínající svým tvarem lidské srdce. Tento strom spolek doplnil žulovou deskou a jeho okolí bylo ze strany FNUSA Brno velmi hezky upraveno a stalo se tak místem odpočinku a vzpomínání. Odhalení pamětní desky i sochy v kapli sv. Anny muselo být kvůli nepříznivé epidemiologické situaci dvakrát odloženo (2. listopadu 2020 a 15. února 2021). I když byla oproti minulosti epidemiologická situace mnohem příznivější, přesto se 21. června 2021 z bezpečnostních důvodů odhalení pamětní desky a sochy zúčastnilo jen několik pacientů s transplantovaným srdcem (Bc. Jana Hajnovičová, Petr Hrouzek, Václav Tesařík, Miroslav Jantač, manželé Kabeláčovi, Ing. Miroslav Zatloukal, Evžen Šmíd). Ze strany lékařů a zdravotních sester se odhalení zúčastnili:

-Prof. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – přednostka 1. IKAK FNUSA Brno

-Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC – ředitel CKTCH Brno

-MUDr. Jindřich Olšovský, Ph.D. – náměstek pro zdravotnictví ředitele FNUSA Brno

-Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. – zástupce pro vědu a výzkum přednosty 1. IKAK FNUSA Brno

-MUDr. Petr HUDE, Ph.D.- vedoucí katetrizačního sálu 1. IKAK FNUSA Brno

-Jana Stupková, Dis. – všeobecná zdravotní sestra lůžkového odd. 32 1. IKAK FNUSA

Autora pamětní desky pana Josefa Svobodu ze Střelic u Brna musela při odhalení ze zdravotních důvodů zastoupit jeho manželka paní Květa Svobodová.  Autorka návrhu pamětní desky MgA. Helena Hankeová ze Zlína se z důvodu pracovní povinnosti na Ostravské univerzitě odhalení nemohla taky zúčastnit. Ing. Jiří Prchal, CSc. z Brna – autor sochy Znovuzrození – se odhalení zúčastnil i se svou manželkou.

 

    Odhalené pamětní desce i soše Znovuzrození požehnal kněz ThLic. Leo Zerhau, Th.D., který je pověřen i pastorací v brněnských nemocnicích. Žáci Základní umělecké školy varhanické Brno ve svém hudebním vystoupení vyjádřili poděkování všem lékařům, zdravotním sestrám a zdravotníkům, kteří i přes nepříznivou epidemiologickou situaci v roce 2020 a v letošním roce provedli transplantace orgánů a tím zachránili život mnohým nemocným pacientům. Závěrečná hudební skladba byla věnována všem, kteří se této slavnostní chvíle nedožili.  Pod pamětní deskou je pamětní kniha spolku, do které může každý vepsat své poděkování jak dárcům orgánů a jejich nejbližším, tak zdravotníkům a všem ostatním, kteří se zasloužili o záchranu lidského života. 

Slavnostní odhalení pamětní desky i sochy řídil předseda spolku Ing. František Kmínek. Kromě výše uvedených osob se ho zúčastnili taky zástupci brněnského tisku a rozhlasu. Po ukončení odhalení kaplanka paní Mgr. Františka Jana Majerčíková a kněz ThLic. Leo Zerhau, Th.D. pohostili přítomné vlastnoručně napečenými koláčky a kávou. 

Prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. – přednosta 1. IKAK FNUSA Brno uvedla při odhalení:

    „Za každým darovaným srdcem je vždy člověk, který musel zemřít, a jsem velice ráda, když si to pacienti uvědomují a dokážou svůj vděk i vyjádřit. Kolem transplantací se pohybuji od samého počátku, kdy byla v roce 1992 provedena první výměna srdce v Brně, takže dnešní odhalení pro mě má i osobní rozměr.“

    

Uctění památky dárců orgánů a jejich nejbližších rodinných příslušníků.docx