Jdi na obsah Jdi na menu
 


VI. Setkání osob žijících s transplantovaným srdcem lázně Luhačovice 28. - 30. 9. 2018

Zpráva o VI. setkání osob žijících s transplatovaným srdcem

article preview

Zpráva o VI. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem

 

O setkání transplantovaných mimořádný zájem

 Ve dnech 28. – 30. září 2018 se v Luhačovicích setkali již po šesté pacienti po transplantaci srdce

  v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) Brno. Letošní setkání bylo organizačně

  velmi náročné, neboť se ho zúčastnilo 84 transplantovaných pacientů po transplantaci svého srdce

  v CKTCH Brno včetně 76 rodinných příslušníků. Navíc na toto setkání přijalo pozvání i 9 pacientů

  po transplantaci srdce v Národním ústavu cévních a srdcových chorob, a.s. Bratislava a 6 jejich

  rodinných účastníků.

  Dále se setkání zúčastnili 4 lékaři z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno (doc. MUDr. Helena

  Bedáňová, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D., MUDr. Marie Ošmerová, MUDr. Dagmar Humlová)

  a 4 zdravotní sestry z CKTCH a 1. IKAK FNUSA (Renata Staňková, Jana Buřilová, Jana Stupková,

  Andrea Zelinková).

   Hostem setkání byl taky pan MUDr. Štefan Vítko, CSc., předseda správní rady České transplantační

   nadace Karla Pavlíka, založené 1992 v Praze. 

   Všech 181 účastníků tohoto setkání bylo společně ubytováno v Hotelu I Harmonie na okraji

   Luhačovic. Tento hotel měli účastníci jen pro sebe a všichni byli s ubytováním, stravováním,

   rehabilitačními procedurami (masáž, rašelinový zábal), čistotou prostředí a ostatními hotelovými

   službami více než spokojeni.

   Navíc účastníkům po celou dobu setkání i přálo počasí a slunce umocnilo výbornou náladu všech

   účastníků tohoto mimořádně vydařeného setkání.

   Edukační část tohoto setkání byla zaměřena na přednášky lékařů:

  1. Doc. MUDr. Helena Bedáňová, Ph.D. – vedoucí kardioložka CKTCH Brno seznámila přítomné ve své přednášce nazvané „Co můžete Vy sami ovlivnit po transplantaci srdce“ a informovala posluchače o možných komplikacích, které vlivem imunosuprese mohou nastat, jako jsou-nádory, diabetem mellitusem, hypertenze a vyšší citlivost na infekce
  2. Doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. – vedoucí lékař odd. 32 1. IKAK FNUSA Brno seznámil účastníky setkání ve své přednášce nazvané „Individualizace imunosuprese aneb imunosuprese šitá na míru“ s vedlejšími účinky užívání medikamentů na organismus transplantovaného a jak jsou řešeny
  3. MUDr. Štefan Vítko, CSc. – předseda správní rady České transplantační nadace Karla Pavlíka založené v roce 1992 v Praze ve své přednášce nazvané „Jak jsou v ČR přidělovány orgány k transplantacím: výslednice mnoha zájmů a důvodů, proč který orgán (srdce, játra, ledviny a další) je konkrétnímu pacientovi přidělován i přednostně pro transplantaci

 

Program setkání byl taky doplněn o hudební vystoupení skupiny FLERET a taneční večery a muzikoterapie při setkáních jsou přínosem a doplněním rehabilitace pacientů.

Zdravotní sestra Andrea Zelinková, která na odd. 32 1.IKAK FNUSA Brno pracovala 10 let a byla na tomto setkání poprvé, napsala: „Potkala jsem zde spoustu pacientů, o které jsem měla se možnost po transplantaci jejich srdce starat a je radost vidět po mnoha letech, jak se jim daří a že mají možnost se setkávat na takových to skvělých setkáních transplantovaných, jejich rodinných příslušníků, lékařů a zdravotních sester.

 

Na tomto setkání 25 transplantovaných, kteří se VI. setkání zúčastnili vůbec poprvé obdrželo z rukou přítomné doc. MUDr. Bedáňové, Ph.D. a doc. MUDr. Jana Krejčího, Ph.D. své nové RODNÉ LISTY jako památku a připomenutí na den jejich znovunarození v CKTCH Brno.

 

I když se tohoto setkání zúčastnil jsem omezený počet lékařů a zdravotních sester, tak přesto bylo

odehráno tradiční utkání ve volejbale, kdy smíšené družstvo zdravotních sester doplněné o několik transplantovaných vyhrálo nad mužstvem transplantovaných volejbalistů 2:1 a obdrželo pohár a zlaté medaile. Rovněž se uskutečnil turnaj i v tenise za účasti jen pacientů po transplantaci srdce, kdy vítězný pohár již podruhé obdržel Ing. Luděk Vacek, který navíc v příštím roce má reprezentovat transplantované z ČR v Anglii na sportovních hrách.   

 

Na tomto setkání se uskutečnila Valná hromada SPOLKU MARKÉTA, z. s., která mimo jiné taky

schválila obměnu členů svého řídícího výboru a kontrolní komise, kdy členy těchto orgánů z řad lékařů nahradily jen osoby po transplantaci srdce.

 

V rámci VI. setkání se uskutečnilo jednání nově zvolených členů výboru a kontrolní komise SPOLKU MARKÉTA, z.s. se členy výboru občanského sdružení DAR ŽIVOTA, které zastupuje

80 svých členů po transplantaci srdce z celého Slovenska. Bylo vzájemně dohodnuto, že

se každoročně v ČR a na Slovensku uskuteční setkání zástupců obou organizací.  

 

Za přítomnosti pana MUDr. Štefana Vítka, CSc., paní doc. MUDr. Heleny Bedáňové, Ph.D. a pana doc. MUDr. Jana Krejčího, Ph.D. byla na tomto setkánípokřtěna“ SPOLKU MARKÉTA, z. s. s názvem „Život s darovaným srdcem pokračuje“, kterou obdržel na tomto setkání každý pacient s transplantovaným srdcem a obdrží ji i budoucí transplantovaní v CKTCH Brno.

 

Ke dni setkání bylo v Brně od 1. 7. 1992, tj. od zahájení programu transplantací srdce transplantováno srdce již 604 pacientům.  Z tohoto počtu dnes žije 330 transplantovaných pacientů, což znamená, že VI. setkání se zúčastnil každý čtvrtý.

 

SPOLEK MARKÉTA, z.s. za mimořádné výsledky na poli kardiologie udělil a na tomto setkání  

i předal doc. MUDr. Heleně Bedáňové, Ph.D.  jedno z nejvyšších ocenění spolku a to

„Zlaté srdce II. stupně“.

 

Krásné počasí umožnilo účastníkům poznat jak krásy lázeňského města Luhačovice, poloprázdnou luhačovickou přehradu kvůli letošnímu mimořádnému suchu a 40 účastníků setkáni navštívilo taky nedaleko vzdálenou národní kulturní památku zámek ve Vizovicích.

 

Při ukončení VI. setkání v neděli 30. září 2018 dopoledne a loučení účastníků se všichni již těšili na další již VII. setkání v roce 2019.

 

Závěr: a) každoroční setkání transplantovaných je velkým přínosem jak pro pacienty, tak i jejich

                  rodinné příslušníky, neboť mají možnost se vzájemně blíže poznat a vyměnit si

                  zkušenosti se života s novým srdcem

      b) lékaři a zdravotní sestry na těchto setkáních mají možnost poznat, že výsledkem jejich

           náročné  a odpovědné práce je plnohodnotný život jejich pacientů

             c)  tato setkání by měla být zařazena do programu po transplantační péče 1. IKAK FNUSA

                  a CKTCH Brno

      d) SPOLEK MARKÉTA, z. s. a jeho aktivity postupně naplňují smysl proč vzniklo a bylo

           založeno

 

13. října 2018

Ing. Kmínek František

předseda SPOLKU MARKÉTA, z. s.

 

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Dobrý den pane inženýre,

 

chtěla bych Vám moc a moc poděkovat za krásné odpoledne v pátek 28.9. Měl jste to opravdu perfektně zorganizované, překvapilo mě i velké  množství účastníků a zájem o přednášky. Dojem ještě umocnilo nádherné počasí, tak doufám, že vám vydrželo i v dalších dnech, že jste si to všichni užili a že teď zaslouženě odpočíváte po dobře vykonané práci.

H.Bedáňová

 

 

 

Dobrý den pane inženýre, 

 

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za možnost účasti na setkání v Luhačovicích. Některé pacienty jsem neměla příležitost vidět i 12 let, byli to první pacienti, se kterými jsem se setkala při mém nástupu na oddělení 32. Za deset let práce na odd.32 jsem potkala spoustu pacientů, kteří byli odtransplantováni a je radost vidět, že se jim daří a že mají možnost se setkávat Vaší zásluhou na takovýchto akcích, jako nyní.

 

Patří Vám moje upřímné poděkování a jsem ráda, že se vše vydařilo i přes Vaše zdravotní komplikace, které Vás před setkáním potkaly.

 

S pozdravem Andrea Zelinková