Jdi na obsah Jdi na menu
 


prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.

Informace o změnách, které nastaly na 1. Interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Od 1. 1. 2023 došlo ke změně na 1. Interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. P ř e d n o s t o u  této kliniky se stal pan prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. 
 
Paní profesorka Špinarová se stala jeho zástupkyní pro školství a zkrátila si svůj úvazek tak, že v pondělí již nepracuje na klinice. 
Bývalý zástupce přednosty pro školství pan prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. sem stal od 1. 1. 2023 na této klinice jen "obyčejným" kardiologem. 
 
    Pan prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. je jedním z nejmladších profesorů v ČR. 
    Narodil se 4. 5. 1970 (53 let)
    tel.: 734 161 396, sekretariát kliniky: 543 182 199
    email: jan.krejci@fnusa.cz
    Kvalifikace: 
    Od 1. 1. 2018  docentem - habilitační práce: " Význam bioptické diagnostiky u čerstvě vzniklé dilatační        kardiomyopatie"
    Od  7. 6. 2022  profesorem -  Závěrečnou  přednáškou  "Bioptický nález při infekci COVID-19"                  prokázal dostatečnou vědeckou  kvalifikaci a pedagogickou způsobilost                                                         uchazeče, standartně požadovanou v rámci řízení při jmenování profesorem v oboru Vnitřního lékařství.
    Dosud vydal na 186 publikací.