Jdi na obsah Jdi na menu
 


IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem 18. -20. září 2015 - Karlova Studánka

Zpráva o IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, které se uskutečnilo ve dnech 16. – 18. září 2016 v Horských lázních Karlova Studánka, státní podnik

__________________________________________________________________

Místem IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH)  Brno a 1. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno (1.IKAK FNUSA) byla KARLOVA STUDÁNKA a HORSKÉ LÁZNĚ KARLOVA STUDÁNKA, státní podnik, o který se nyní se státem soudí Řád německých rytířů.  

Karlova Studánka je nejvýše položenou obcí bruntálského okresu v nadmořské výšce 800 m. n. m. a je vstupní branou na nejvyšší horu JeseníkůPraděd (1492 m. n. m.).

Prioritou obce je lázeňství s 200-letou tradicí, kde trvale žije 250 obyvatel a každoročně se rozrůstá o 300 – 400 pacientů a rekreantů zdejších lázní.

Horské lázně Karlova Studánka, s. p. poskytují lázeňskou péči a léčbu  v celé oblasti zdravotních potíží a taky rehabilitaci i po komplikacích spojených se srdečním selháním a s transplantací srdce.

    Jsou taky místem:

  • s nejčistším vzduchem v ČR srovnatelným s alpským prostředím
  • s nejvýše položenými lázněmi v ČR
  • s unikátním architektonickým stylem horského charakteru
  • místem pro léčbu s využitím přírodních minerálních pramenů, odpočinek a i aktivní relaxaci s ideálními podmínkami pro turistiku, cykloturistiku, lyžování, kurty pro tenis a volejbal.

 

IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem se zúčastnilo celkem 88 osob (viz seznam), z toho 49 osob po transplantaci srdce, 30 rodinných příslušníků4 lékaři a 5 zdravotních sester z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno.

Kromě toho se setkání zúčastnili i členové Vědecké rady Horských lázní Karlova Studánka – poradního orgánu ředitele lázní a to Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph. D. – z FN OLOMOUC, Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSC. – z oddělení alergologie a imunoliogie FN Olomouc a taky i MUDr. Radomír Maráček – ředitel lázní, MUDr. Jana Vlčková, Ph. D.  – primářka lázní.

O všechny účastníky setkání se velmi obětavě a pečlivě starala a po celou dobu byla i přítomná  Dana Scholzová - hlavní referentka kongresů a rekreologie zdejších lázní.

Všichni účastníci byli ubytování  v komfortně vybavených jedno nebo dvou-lůžkových pokojích  I. kategorie nově zrekonstruovaného lázeňského hotelu BEZRUČ o kapacitě 103 lůžek. Pozvaní lékaři byli ubytování v hlavní lázeňské budově LIBUŠE, kde se rovněž uskutečnily všechny akce tohoto setkání kromě sportovních utkání ve volejbale a tenise na zdejších kurtech a lázeňských procedur v budově  Letních lázní s wellness provozem a krytým bazénem.

Na setkání bylo pozváno a osloveno na 300 transplantovaných, ale u  řady z nich jejich zdravotní stav jim neumožňoval absolvovat toto setkání, neboť měli obavy, aby nebyly ostatním na „obtíž“. Od 2. 7. 1992 do 1. 9. 2016 byla v CKTCH Brno provedena transplantace srdce u 544 osob.

Jiným bránila v účasti pracovní povinnost, kdy mnozí zaměstnavatelé jim neumožnili pracovní volno, u jiných byla na překážku zahraniční dovolená v termínu setkání, rodinné oslavy a jiné důvody.

Polovina ze  49 přítomných transplantovaných se již účastnila předcházejících setkáních a mnozí jsou i pravidelnými účastníky těchto setkání.  

Původně naplánovaný a připravený program tohoto IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem musel být částečně pozměněn.

V pátek 16. září 2016 všichni účastníci, přijíždějící vlastními auty  na toto setkání,  měli možnost cestou do Karlovy  Studánky navštívit od místa setkání 25 km vzdálený středověký hrad SOVINEC a v Jiříkově u Rýmařova Pradědovu galerii u Halouzků s obřími sochami a betlémy a arboretum MAKČU PIKČU v obci Paseka u Šternberka.

Po příjezdu do Karlovy Studánky, ubytování v lázeňském hotelu Bezruč a Libuše a  obědě, byli účastníci setkání přivítání organizátory setkání Ing. Františkem Kmínkem a Danou Scholzovou  a seznámeni s částečně upraveným programem IV. setkání transplantovaných.

Z programu musela být vyřazena plánovaná prohlídka elektrárny Dlouhé stráně z důvodu pro rekonstrukci uzavřenou cestu z Karlovy Studánky přes Červenohorské sedlo do Kouty nad Desnou.

Ve 14. 00 hodin se dostavil zástupce Agentury Dobrý den z Pelhřimova pan Michal Jurečka, aby jako komisař zaznamenal do Knihy rekordů překonání loňského rekordu setkání 30 osob žijících s transplantovaným srdcem. Letos se IV. setkání zúčastnilo celkem 49 osob po transplantaci srdce v CKTCH Brno (viz certifikát)  a opět bylo vysloveno přesvědčení, že i tento rekord bude překonán na setkání v roce 2017 (viz foto se 49 osobami žijícími po OTS před hotelem Libuše).

Vzhledem ke špatné předpovědi počasí i na nadcházející druhý den setkání bylo ještě v pátek odpoledne odehráno volejbalové utkání mezi transplantovanými a lékaři se zdravotními sestrami (viz sestavy volejbalových týmů).  Volejbalové utkání řídil prof. MUDr. Jan Černý, CSC. a paní Dana Scholzová místo zaneprázdněného ředitele lázní MUDr. Radomíra Maráčka. Letos kapitánkou volejbalového týmu lékařů byla paní prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – přednostka 1. IKAk FNUSA Brno, která plně nahradila letos nepřítomného pana Doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA, FESC – ředitele CKTCH Brno, který bohužel musel v termínu setkání  odcestovat služebně do Francie.

Sestava volejbalového týmu transplantovaných byla téměř shodná jako vloni, jen s tím rozdílem, že z důvodu nemocného a  nepřítomného  80-ti letého a 20 let od OTS pana Františka Brabce, nahradila první nominovaná žena  paní Eva Rychterová (7 let od OTS).

Zpočátku se volejbalové utkání vyvíjelo ve prospěch lékařů, kteří první set vyhráli 21:18.

Kapitán transplantovaných František Frýdek však udělil svému týmu několik taktických rad a ty se projevily ve výhře druhého setu  transplantovaných nad lékaři 21: 17.    

I když déšť byl téměř na spadnutí a napětí mezi volejbalovými týmy vrcholilo, tak se hrál ještě zkrácený třetí set. Lékaři znovu sahali po obhajobě loňského vítězství, ale transplantovaní chtěli letošními výkony prolomit loňskou smůlu a dokázat, že mají i s náhradními srdci na vítězství. V závěru vyrovnaného třetího setu, po krásné nahrávce Václava Tesaříka, smečí u sítě ing. František Kmínek dovršil letošní vítězství transplantovaných nad lékaři v poměru  2:1 na sety (18:21 21:17 15:12).

Rozhodčí utkání prof. MUDr. Jan Černý, CSc. a pomocná rozhodčí Dana Scholzová předali vítěznému volejbalovému týmu transplantovaných pohár, zlaté medaile a pamětní diplomy.

Poražený volejbalový tým lékařů a zdravotních sester obdržel stříbrné medaile a pamětní diplomy na toto utkání.

Vedle volejbalového utkání probíhal na vedlejších kurtech turnaj v tenise a to jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře, kterého se zúčastnili jen muži a to jak lékaři, tak i transplantovaní.  Vítězem ve dvouhře se stal transplantovaný ing. Luděk Vacek (OTS 16. 3. 2014).  Ve čtyřhře zvítězili transplantovaní ing. Luděk Vacek a Jaroslav Lubojacký (OTS 6. 9. 2012) nad vynikajícími a obdivuhodnými výkony týmu lékařů prof. MUDr. Jana Černého, CSc. (75 let)- (CKTCH Brno) a Doc. MUDr. Jaromíre Bystroně, CSc. (65 let)- (FN OLOMOUC), kteří konstatovali, že tvořili  tenisový pár, kterému dohromady bylo 140 let.  (výsledky z tenisového turnaje přílohou).

Po páteční večeři v hotelové lázeňském domě Libuše se uskutečnilo setkání transplan tovaných a jejich rodinných příslušníků se členy Vědecké rady Horských lázní Karlova Studánka (VR HLKS) – (viz pozvánka na zasedání vědecké rady)

Setkání  zahájila předsedkyně VR HLKS paní prof. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, která představila 12 členů VR HLKS a informovala o činnosti tohoto pomocného orgánu ředitele zdejších lázní.

V rámci tohoto setkání ředitel Horských lázní Karlova Studánka pan MUDr. Radomír Maráček pak všechny přítomné informoval formou video-snímku o činnosti těchto lázní a dosažených léčebných úspěších.  V současné době jsou lázně ze 100 % vytíženy a kapacita 400 lůžek je plně obsazena. Hovořil o tom, že minulý týden v těchto lázních například  ukončilo ozdravný pobyt 100 čínských dětí.

Člen VR HLKS pan prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. hovořil o tom, že je velmi potěšen, že uskutečnilo toto setkání mezi členy VR HLKS a přítomnými transplantovanými, kterých celou řadu v době vykonávání své funkce – předsedy 1. IKAK FNUSA Brno -  měl možnost poznat v době jejich čekání na transplantaci srdce, tak pak i po ní a je velmi rád, že se právě zde s nimi znovu setkává a že se jim zdravotně daří.

Paní primářka MUDr. Jana Vlčková, Ph.D. informovala, že připravila se svým kolektivem pro všechny účastníky tohoto setkání a pro jejich upevnění zdraví a rehabilitaci lázeňské procedury ve zdejších tzv. Letních lázních:

  • perličkové koupele s probubláváním uhličité mineralizované vody o teplotě 37ostoupající vanou od jejího dna přes tělo na povrch, kdy dochází k jemnému taktilnímu dráždění s následným uklidněním a relaxací
  • rašelinové zábaly zad nebo končetin
  • pobyt v krytém bazénu o velikosti 13,8 x 8 x 1,3 s termální vodou s prvky balneologického vybavení

Po ukončení a představení Vědecké rady Horských lázních Karlova Studánka převzali vítězové tenisového turnaje poháry, medaile a pamětní medaile.

Po té následoval seznamovací večer mezi transplantovanými, jejich rodinnými příslušníky a přítomnými lékaři a zdravotními sestrami doprovázenými hudebním vystoupením 

V sobotu 17. září dopoledne a po obědě absolvovali účastníci setkání připravené lázeňské procedur a prohlídku Karlovy Studánky.

Odpoledne v sobotu  se uskutečnilo mimořádné jednání všech přítomných transplantovaných bez rodinných příslušníků a za účasti přítomných zdravotních sester a prof. MUDr. Lenky Špinarové, jehož předmětem bylo iniciování a doporučení založení občanského spolku pacientů po transplantaci srdce (viz zápis z jednání).  Byl odsouhlasen název tohoto spolku MARKÉTA, pojmenovaný po prvním dítěti – Markétě Těršípové z Libercekteré 1. 10. 1995 v jejich dvou letech jako prvnímu dítěti transplantoval srdíčko v CKTCH Brno prof. MUDr. Jan Černý, CSc..

Na tomto jednání byli schváleni a nominovaní zástupci transplantovaných a lékařů do řídícího výboru a kontrolní komise tohoto občanského spolku. Bylo doporučeno, aby tito nominovaní členové se sešli nejpozději do konce roku 2016 na své ustavující schůzi a tento spolek založili a provedli i všechny potřebné úkony k jeho zapsání jako právnické osoby u příslušného soudu.

Po tomto jednání se transplantovaní a jejich rodinní příslušníci zúčastnili přednášek lékařů a to:

-prof. MUDr. Jana Černého, CSc.  –  historie transplantace srdce v Brně    

-prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., FESCvedlejší účinky imunosupresiv a kortikoidů

Pan profesor Jan Černý ve svém poutavém a velmi zajímavém a místy až u mnohých účastníků dech beroucím vystoupení hovořil o počátcích transplantace srdce, o návštěvě a setkání se roku 1969 v Brně s  Dr. Christiaanem Barnardem,  který vůbec poprvé na světě  3. 12. 1967 provedl transplantaci srdce v Kapském Městě  u obchodníka se zeleninou Louise Washkanského a který umíral na vrozenou srdeční vadu. Barnard voperoval mu srdce mladé dívky, avšak po 18 dnech od transplantace zemřel na zápal plic. Po jednom měsíci po této první transplantaci srdce voperoval nové srdce zubaři, který zákrok přežil rok a půl a během své rehabilitace napsal knihu: „ Pohlédl jsem na své srdce“, neboť byl prvním člověkem na světě, který držel v rukách své vlastní srdce.  Prof. Černý hovořil o tom, že se ve světě v dalších letech po Barnardovi pokoušeli provést srdce i jiní. V Československu první neúspěšně provedené transplantace srdce  byla provedena 9. 7. 1968 v Bratislavě vynikajícím kardiochirurgem Doc. MUDr. Ladislavem Kuželou a akademikem Karolem Šiškou.  První úspěšná transplantace srdce v Československu byla provedena až 31. 1. 1984 v pražském IKEMu  pod vedením profesora Kočandrleho a technik Josef Divina žil s novým srdcem 13 let.   Prof. Černý ve své přednášce vzpomněl  na prvopočátky zavádění transplantace srdce  v Brně, kdy technické vybavení nemocnice k provedení transplantace srdce bylo na minimální úrovni a praktické zkušenosti kardiochirurgů a kardiologů  s takovým zákrokem byly zatím omezené.

První transplantace srdce v Brně byla provedena 1.7.1992 u 40-ti letého muže z Ostravy s dilatační kardiomyopatií, ale ten po 22 dnech zemřel na akutní rejekci (vlastní tělo odmítá cizí orgán). Prof. Černý 1. 10. 1995 voperoval srdíčko prvnímu dítěti v CKTCH Brno a to Markétě Těršípové, která dnes stále žije ve svých 23 letech v Liberci. (viz přednáška) 

Prof. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC ve své přednášce navázala na vystoupení prof. Černého a hovořila o historii transplantace i u jiných orgánů ve světě.  Zdůraznila nesmírný význam objevu léku na potlačení imunity, aby  nedocházelo k nežádoucím reakcím vlastního těla a jeho odmítání v něm po transplantaci cizího orgánu a tedy i srdce. Prvním takovým lékem, který byl v roce 1983 objeven, byl  CYKLOSPORIN, obsahující látku potlačující imunitní reakce po transplantaci srdce a jiných orgánů, používaný dodnes.

Hovořila však taky o vedlejších účincích cyklosporinu, jako je zvýšený krevní tlak, zhoršení ledvinných funkcí, poruchy jaterních funkcí, tvorba žlučových kamenů, bolesti svalů končetin a mravenčení. Dále hovořila o léčbě hypertenze, o vývoji ledvinné nedostatečnosti u pacientů po OTS, o nežádoucích účincích imunosuprese po OTS užíváním kortikosteroidy (jako je prednison). Zmínila se ale taky o nové možnosti imunosuprese novými léky a i jejich kombinací. Transplantace srdce jako účinná metoda srdečního selhání však nemocným pacientům přináší zlepšení kvality jejich života, při nedodržení správné životosprávy a dodržování léčebných postupů však způsobuje i určité komplikace v životě pacientů po transplantace jejich srdce.  První rok po OTS v Brně přežívá transplantaci 85 % pacientů, 5. rok 77 % pacientů a 10. rok 62 % pacientů po OTS. (viz přednáška)

Po skvělých, zajímavých a poučných přednáškách převzalo své nové rodné listy 23 transplantovaných, kteří se takového setkání zúčastnili vůbec poprvé.

Svůj nový rodný list si převzal i Petr Hrouzek (1966) z MOKRÉ u BRNA, kterému prof. Černý transplantoval srdce v pátek 13. května 1993, jako 3. v pořadí od zahájení transplantací srdce v CKTCH Brno.

Na tomto setkání ho doprovázelo jeho 19-letá dcera Vendulka, která se manželům Hrouzkovým narodila 4 roky po provedené OTS u pana Petra Hrouzka a který je dnes i nejdéle žijícím pacientem po OTS v Brně (viz seznam OTS s rodnými listy)

Po večeři  začal společenský večer ve velkém sále hotelu Libuše s rautem a hudebním doprovodem.

Po ukázce profesionálního páru latinsko-amerických tanců probíhala  soutěž  „STAR DANCE“ o nejlepší taneční pár tvořený transplantovanými a přítomnými zdravotními sestramiPorota této soutěže, ve složení paní prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESCpřednostka 1. IKAK FNUSA Brno a pan MUDr. Radomír Maráček – ředitel lázní, posoudila taneční umění do soutěže přihlášených 5 párů a vítězem a nejlepším tanečním párem vyhlásila a ocenila pohárem paní Janu Buřilovou – zdravotní sestru z CKTCH Brno s Miroslavem Jantačem z Brna (OTS 2. 7. 2011). 

V příjemné přátelské atmosféře při hudebním doprovodu zdejší hudební skupiny Dynamic probíhal tento večer až do pozdní noci.

Po snídani v neděli 18. září 2016  se nejdříve uskutečnil za přítomnosti redaktory České televize Moniky Fleischmanové rozhovor s prof. MUDr. Lenkou Špinarovou, Ph.D., FESC.  

Po té účastníci setkání odjeli od hotelu Libuše na Ovčárnu, kde  redaktorka ČT  s některými transplantovanými (Michalem Horákem a Petrem Hrouzkem) dokončovala reportáž z tohoto setkání  pro Události na ČT 1. 

Po té se většina účastníků setkání vydala po asfaltové cestě od Ovčárny na 3 km vzdálený nejvyšší vrchol Jeseníků a MoravyPraděd (1492 m. n. m).  Po výstupu na tento vrchol mnozí účastníci absolvovali za účasti technika Michala Kozáka prohlídku zdejšího vysílače Českých Radiokomunikací, a.s. Praha. Po krátkém odpočinku, občerstvení a nezbytné skupinové fotografii se účastníci tohoto výstupu na Praděd vydali zpět do Karlovy Studánky.

Po nedělním obědě bylo toto jeho účastníky příjemně prožité IV. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem s jejich rodinnými příslušníky a lékaři a zdravotními sestrami ukončeno. Účastníci poděkovali řediteli lázní MUDr. Radomíru Maráčkovi za možnost a jeho podporu uskutečnění tohoto setkání, paní Daně Scholzové za přípravu setkání a i její přítomnost po celou dobu trvání setkání a zajištění všech požadavků účastníků.

Všichni účastníci odjížděli domů  spokojeni, plni nových poznání, prožitků a navázání nových kontaktů. I když nebylo známo, kde se uskuteční další V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem s jejich rodinnými příslušníky a lékaři a zdravotními sestrami, tak se již mnozí těšili znovu na setkání v roce 2017.  

zapsal 20. září 2016  Ing. František Kmínek – organizátor setkání    

Seznam účastníků IV. setkání

Certifikát překonání rekordu

Sestava hráčů volejbalového utkání - lékaři x transplantovaní

Výsledky tenisového turnaje

Pozvánka na zasedání členů vědecké rady

Přednáška prof. MUDr. Jana Černého, CSc.

Přednáška prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., FESC

Seznam účastníků IV. setkání - rodné listy

 

misto-setkani-a-jednani.jpg

hotel-bezruc--kde-byli-vsichni-ubytovani.jpg

foto-volejbalove-utkani.jpg

foto-s-doc.-mudr.-jaromirem-bystronem--csc.---fn-olomouc.jpg

foto-ucastniku-setkani---jen-osob-po-transplantaci-srdce.jpg