Jdi na obsah Jdi na menu
 


prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC

Přednostka I. interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC oslavila životní jubileum

article preview

K životnímu jubileu prof. Lenky Špinarové

Letos se dožívá v plné svěžesti – tělesné i duševní – přednostka I. interní kardioangiologické kliniky naší nemocnice prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC svého životního jubilea. Paní profesorka Lenka Špinarová, tehdy jako Pličzková, se narodila 6. srpna 1961 v rodině dvou lékařů v Brně. Promovala v roce 1985 s červeným diplomem a obdržela cenu rektora UJEP za vynikající studijní i odborné výsledky. Po promoci nastoupila na interní oddělení nemocnice Ivančice. Po mateřské dovolené dostala nabídku pracovat na I. interní klinice FN u sv. Anny, kterou v té době vedl doc. MUDr. Zdenko Lupínek. Na této klinice je doposud. V roce 1989 složila úspěšně atestaci z vnitřního lékařství, v roce 1993 z kardiologie. V letech 1994 až 2002 byla odbornou asistentkou Lékařské fakulty MU. V roce 2000 dokončila postgraduální vědecké studium při LF MU a získala titul Ph.D. Její doktorandská práce získala Cenu rektora za nejlepší doktorandskou práci v rámci Masarykovy univerzity. Dva roky poté habilitovala a v roce 2005 byla jmenována prezidentem republiky profesorkou vnitřního lékařství na LF MU. V letech 2002–2012 byla zástupkyní přednosty kliniky pro školství a od roku 2013 doposud je přednostkou I. interní kardioangiologické kliniky LF MU a FNUSA. V České kardiologické společnosti byla pokladníkem výboru, dále pracovala či pracuje v jejích výborech: jako předsedkyně výboru srdečního selhání a kardiovaskulární farmakoterapie, jako členka výborů echokardiografie a KV rehabilitace. Dále je členkou České společnosti pro hypertenzi, České transplantační společnosti, České internistické společnosti. Oceněním její odborné činnosti je jmenování Fellow of European Society of Cardiology – FESC a členství ve Working Group on Heart Failure of ESC, Working Group on Cardiac Rehabilitation of ESC, Working Group on Echocardiography of ESC. V roce 2018 jí byl uděleno prestižní ocenění Lady Pro od panevropské společnosti pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius a letos jí bylo uděleno čestné členství ČKS. Je úspěšnou řešitelkou 7 grantů, publikovala přes 330 článků v české odborné literatuře, 81 článků v zahraniční literatuře, přednesla více než 329 domácích a 183 zahraničních sdělení. Je autorkou či spoluautorkou více než 15 interních a kardiologických učebnic. Má nadprůměrnou citovanost: Web of Science 2955, Hirschův index 17, Scopus 5 870, Hirschův index 25. Věnuje se transplantačnímu programu spolu se srdečním selháním a také intenzivně echokardiografii. Jako přednostka přední kardiologické kliniky garantuje odbornou péči o nemocné s kardiologickými či interními diagnózami, zajišťuje vysokou úroveň výuky mediků, aktivně podporuje vědeckou činnost členů kliniky a zajistila řadu odborných stáží mladších kolegů, což zvláště v současné covidové době nebylo vždy snadné. Milá paní profesorko, jménem celé kliniky Ti přeji hodně všeho dobrého, jak v práci, tak doma, abys byla nadále spokojená a měla velkou radost z vnučky Belinky, dcery Moničky, která je úspěšnou kardioložkou, zetě Petra a manžela Jindry.

 

Tvůj věrný zástupce a kamarád

Jiří Vítovec K

Zdroj: Svatoanenské listy 3/21, str. 7

 

Spolek Markéta se připojuje k přání, srdečně gratulujeme a do dalších let přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

prof.-mudr.-lenka-spinarova--ph.d.--fesc---3.jpegprof.-mudr.-lenka-spinarova--ph.d.--fesc--2.jpeg

Prof. Špinarová Svatoanenské listy.pdf