Jdi na obsah Jdi na menu
 


V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem - 22. - 24. září 2017 - MIKULOV

V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem uskutečněné ve dnech

22. – 24. září 2017 v Mikulově (závěrečná zpráva)

V letošním roce se již po páté uskutečnilo setkání osob, kterým bylo v letech 1992 – 2017 transplantováno jejich srdce v Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno.

Ve dnech 22. – 24. září 2017 se V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem pořádaném v Mikulově  zúčastnilo 57 osob po transplantaci svého srdce (viz příloha č. 8 – společné foto) včetně 42 jejich rodinných příslušníků a 12 lékařů a zdravotních sester z Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (CKTCH Brno) a 1. Interní kardioangiologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny Brno (1. IKAK FNUSA Brno) a taky 2 zástupců občanského sdružení DAR ŽIVOTA, pacientské organizace sdružující osoby po transplantaci srdce z celého Slovenska (viz příloha č. 1 - seznam všech účastníků).

1. července 2017 uplynulo 25 let od zahájení první transplantace srdce v CKTCH Brno a za tuto dobu bylo transplantováno srdce 570 pacientům,  z nich ke konci srpna 2017 žije 307 osob a z těchto žijících transplantovaných se letošního V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem zúčastnilo 57 osob, tj. 1/5 žijících „srdíčkářů“.

Bohužel tohoto V. setkání z 65 původně přihlášených osob po transplantaci srdce muselo v září 2017 svou účast na tomto setkání zrušit 8 osob ze zdravotních důvodů (operace, hospitalizace, úraz, aj. – Jaroslav Němeček, Pavel Mládenka, František Brabec, Jaroslav Turza, Radek Kontrik, Ing. Jan Slezák, Jana Jirkalová, František Korbel). Rovněž  6-7 lékařů z CKTCH Brno a 1. IKAK FNUSA Brno na tomto setkání muselo svou účast odřeknout z důvodu pracovního vytížení a neodkladné jejich  účasti v termínu tohoto V. setkání na odborném kardiologickém semináři v Olomouci.  Termín VI. setkání v roce 2018 by měl  být proto stanoven mimo dobu konání semináře těchto lékařů, kteří by se taky rádi setkali se svými pacienty a jejich rodinnými příslušníky v průběhu roku i mimo nemocnici.    

Místem  V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem a jejich rodinných příslušníků a lékařů a zdravotních sester včetně na něm pořádaných odborných vzdělávacích seminářů byl hotel Zámeček Mikulov, který svou kapacitou, prostory a technickým zázemím plně vyhovoval  a po všech stránkách splnil očekávání a požadavky všech účastníků.

Toto letošní V. setkání bylo zorganizováno, připraveno a zajištěno SPOLKEM MARKÉTA, z.s. pacientskou organizací zastupující osoby po transplantaci srdce a ostatní členy tohoto spolku, jehož členská základna se po tomto setkání ke dni 31. 10. 2017 rozrostla ze zakládajících 12 členů spolku v roce 2016 na současných 79 členů. Vytvoření SPOLKU MARKÉTA, z.s. iniciovalo vloni na IV. setkání v Karlově Studánce 49 osob s transplantovaným srdcem, kdy  tento spolek byl založen 9. listopadu 2016 a právně zapsán ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně 12. května 2017.

Program V. setkání (viz příloha č. 2) byl téměř naplněn beze zbytku až na sobotní odpoledne, kdy některé plánované aktivity byly zrušeny z důvodu nepříznivého počasí. 

V první den V. setkání transplantovaných se uskutečnilo, jako každoročně,  sportovní utkání ve volejbale mezi transplantovanými a lékaři v tělocvičně Základní školy Hraničář Mikulov. Sestava lékařů pro jejich absenci musela být  částečně doplněna některými volejbalisty z řad transplantovaných. Přesto zkušené smíšené družstvo zastupující lékaře a zdravotní sestry letos zvítězilo nad volejbalovou sestavou transplantovaných v poměru 2:0 (21:11, 21:14) – (viz společné foto volejbalových týmů).

Za vítězné družstvo lékařů nastoupili: Mgr. Iva Kneeová, Renáta Staňková, Jana Buřilová, Erika Bačinská (všechny CKTCH) a doplnil je transplantovaný ing. Zdeňka Pecka a František Přerovský.

Za volejbalové družstvo transplantovaných nastoupili: Eva Rychterová, Ing. Richard Vydra, Ing. František Kmínek, František Frýdek, Miroslav Jantač, Václav Tesařík.   

Vítězný pohár,  zlaté medaile a diplomy členům vítězného volejbalového družstva, ale i stříbrné medaile a diplomy členům poraženého týmu transplantovaných volejbalistů,  letos předala zdravotně indisponovaná přednostka 1. IKAK FNUSA Brno paní prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC, která jinak každoročně nastupuje za volejbalový tým lékařů. 

Již druhým rokem se i na letošním V. setkání uskutečnil v pátek 22. září 2017 odpoledne turnaj v tenise, a to tentokrát na profesionálních tenisových kurtech Sportovního tenisového oddílu v Mikulově na Doležalce v centru Mikulova a místě pod  Svatým kopečkem.

Bylo sehráno několik dvouher mezi muži a i ženami a čtyřhra mezi muži.

Dvouhra mužů:   

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.  :  Mgr. Ladislav Hajnovič      2 : 6

Jaroslav Lubojacký                 :   Stanislav Rippel                0 : 6

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.  :   Jaroslav Lubojacký           2 :  2

Vítězem dvouhry mužů se stal a převzal pohár STANISLAV RIPPL

 

Dvouhra  žen:     

Vendula Hrouzková     :    Lucie Nováková                             6 :   0

Vladimíra Ripplová     :    Lucie Davidová                               6 :   3

Vítězkou dvouhry žen se stala a převzala pohár Vendula Hrouzková20- ti letá dcera nejdéle v programu transplantací srdcí v CKTCH Brno žijícího a přítomného na turnaji Petra Hrouzka (OTS 13. 5. 1993).     

 

Čtyřhra mužů:      

Prof. MUDr. Jan Černý, CSc.                             Stanislav Rippel

Jaroslav Bílek                                6   :    2        Jaroslav Lubojacký 

Vítězové převzali pohár, zlaté medaile a diplomy a poražení stříbrné medaile a diplomy.

 

Z výše uvedeného je třeba zdůraznit především skutečnost, že všichni volejbalisté a tenisté po transplantaci svého srdce se plně zapojují i do sportovních aktivit a tím dokazují, že po transplantaci svého srdce lze žít dále plnohodnotně. 

První den V. setkání v pátek 22. září se uskutečnily odborné vzdělávací semináře pro všechny účastníky setkání, a to nejen pro transplantované, na téma:

  1. „Transplantací život začíná? “ – přednášel Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC ředitel Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno (viz příloha č. 3)
  1. „Zdravé srdce po transplantaci, ale je tím vše vyhráno?„ přednášela prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC – přednostka 1. Interní kardioangiologické kliniky u svaté Anny v Brně (viz příloha č. 4)

Obě tyto přednášky na tomto semináři přinesly všem 109 jeho zúčastněným účastníkům nové poznatky a pohledy na transplantaci srdce, na život po ní s upozorněním na určitá omezení a rizika. 

Po skvělých, pro mnohé účastníky a především rodinné příslušníky až  dech beroucích přednáškách na loňském IV. setkání v Horských lázních Karlova Studánka a to zejména  Prof. MUDr. Jana Černého, CSc. na téma – „Historie transplantace srdce v Brně z pohledu chirurgů „ “ a Prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., FESC na téma „Vedlejší účinky imunosupresiv a kortikoidů u transplantovaných“ je pokračováno ze strany SPOLKU MARKÉTA z .s. ve vzdělávání jeho členů a ostatních účastníků těchto setkání v oblasti transplantace orgánů a zkvalitnění  života po nich.

Po večeři v první den V. setkání, tj. v pátek 22. září 2017 byly 19 transplantovaným osobám, kteří se poprvé zúčastnili setkání osob žijících s transplantovaným srdcem, předány jejich nové „rodné listy (příloha č. 5), které si je převzali s rukou pana Prof. MUDr. Jana Černého, CSc. – bývalého ředitele CKTCH Brno, pana Doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA, FESC – současného ředitele CKTCH Brno, paní Prof. MUDr. Lenky Špinarové, Ph.D., FESC – přednostky 1. IKAK FNUSA Brno.

Tyto rodné listy jsou vždy na těchto setkáních předávány všem těm transplantovaným , kteří se těchto setkáních zúčastní poprvé, a to jako symbolika jejich znovuzrození po transplantaci jejich  srdce a dalšího pokračování jejich života.

Na tomto V. setkání si nový rodný list, který  letos obdrželo 19 transplantovaných,  převzal i pan Jiří Sulák z Brna, nar.  23. 7. 1965, který první transplantaci svého srdce prodělal jako 25. v pořadí v programu transplantací srdce v CKTCH  25. 10. 1994 a druhou transplantaci svého srdce prodělal 10. 7. 2016 jako 541. v pořadí z provedených transplantací srdce v CKTCH od jejich zahájení a provádění 1.  7. 1992. Byl vůbec prvním, který se kdy těchto setkáních  zúčastnil a přitom  prodělal v CKTCH Brno za svůj život dvojnásobnou transplantaci srdce (retransplantaci).

Rovněž na tomto V. setkání si převzala svůj nový rodný list, poprvé se tohoto setkání zúčastněná i Markéta Těršípová z Liberce,  nar.  17. 5. 1993, které v jejich 2 letech provedl transplantaci jejího srdce 1. 10. 1995  přítomný pan prof. MUDr. Jan Černý, CSc.  a po které je jejím rodným jménem pojmenován i SPOLEK MARKÉTA, z.s.  

Většina transplantovaných přebírala své nové rodné listy s dojetím a s poděkováním všem těm lékařům a zdravotním sestrám a ostatním osobám, kteří se podíleli na záchraně jejich života. Téměř všichni s určitou mírou pokory své díky směrovali i svým neznámým dárcům, kteří umožnili darovaným srdcem dále žít všem těmto transplantovaným.

SPOLEK MARKÉTA, z.s. ve spolupráci s CKTCH Brno na tomto V. setkání předal i všem 57 přítomným transplantovaným nově vyhotovený „PRŮKAZ PACIENTA PO TRANSPLANTACI SRDCE“ v češtině i angličtině, kterým se jako transplantovaní mohou nyní všude prokazovat v případě své potřeby. Tento průkaz obdrží také všichni ostatní na V. setkání  nepřítomní transplantovaní v CKTCH Brno a to při svých pravidelných kontrolách nebo hospitalizacích.

Závěr prvního dne V. setkání proběhl formou hudební terapie a  tance a neformálních besed mezi transplantovanými, jejich rodinnými příslušníky a to jak navzájem mezi sebou, tak i s přítomnými lékaři a zdravotními sestrami.

Druhý den  V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v sobotu 23. září 2017  byl  dopoledne věnován procházce všemi jeho účastníky z místa hotelu Zámeček Mikulov do centru města Mikulova, návštěvě expozice obřího vinného sudu ve sklepeních na zámku v Mikulově a prohlídky Dietrichsteinské hrobky.

Z plánovaného programu sobotního odpoledne musela být  vypuštěna  plavba po dolní Novomlýnské nádrži z přístavu Dolní Věstonice, která se neuskutečnila pro nízký stav vody, který způsobilo letošní dlouhotrvající sucho a z toho důvodu byly zrušeny veškeré plavby po tomto vodním díle. Pro nepříznivé deštivé počasí byly  zrušeny i procházky po Pálavě a proto větší část účastníků V. setkání odjela objednaným autobusem od hotelu na prohlídku areálu zámku v Lednici, jeho přilehlých zahrad a skleníku. Všichni návštěvníci po prohlídce tohoto areálu konstatovali, že rekonstrukce zámku Lednice a údržba zdejších zahrad je na vysoké úrovni a tak právem patří k nejnavštěvovanějším kulturním památkám u nás. Menší část účastníků tohoto setkání sobotní odpoledne strávila v České republice nejmodernějším aquaparku Moravia Pasohlávky s vyhřívanou termální vodou. 

Po návratu z prohlídky zámku v Lednici a z aquaparku v Pasohlávkách se v sobotní večer 23. září 2017 na venkovním prostranství hotelu Zámeček Mikulov shromáždilo všech  přítomných 113 účastníků tohoto V. setkání a za přítomnosti majitele hotelu Ing. Ševčíka byl před tímto hotelem zasazen vinný „KEŘ ŽIVOTA a to panem prof. MUDr. Janem Černým, CSC. a MARKÉTOU Těršípovou, které před 22 lety v jejich dvou letech, jako prvnímu dítěti v CKTCH Brno, právě tento světově uznávaný kardiochirurg transplantoval její nové srdce a díky tomu mohla  být i ona dnes této akce taky přítomna. Zasazený „Keř života“ je v místě před tímto hotelem trvale i viditelně označen pro ostatní návštěvníky tohoto hotelu a oba aktéři sázení keře života včetně majitele hotelu převzali jako vzpomínku na tento den pamětní plakety (příloha č. 6).

Po  zasazení Keře života se všichni účastníci setkání shromáždili v konferenčním sále hotelu, kde mezi sebou přivítali hosty ze Slovenska. Paní Mgr. Vlasta Pagáčová (viz foto), která své nové srdce přijala před 9 léty a  6. 11. 2009  založila občanské sdružení s názvem DAR ŽIVOTA se sídlem v Dubnici nad Váhem, zastupující všechny osoby po transplantaci srdce na celém Slovensku (www.darzivota.sk). Ve své prezentaci seznámila přítomné účastníky V. setkání s tím, že první úspěšná transplantace srdce na Slovensku se uskutečnila v noci z 20. na 21. března 1998 v Národném ústavu srdcových a cievných chorob Bratislava, a.s.. První transplantace, ale bohužel neúspěšná, se uskutečnila v bývalém Československu právě v Bratislavě v roce 1968.

K dnešnímu dni téměř za 20 let bylo na Slovensku provedeno více jak 300 transplantací srdce, kdy v České republice  bylo od zahájení transplantací srdce 31. 1. 1984 v IKEM Praha provedeno na 1100 těchto transplantací a v CKTCH Brno od jejich zahájení 1. 7. 1992 bylo provedeno na 570 transplantací srdce.

Tohoto V. setkání předpokládala, že se taky zúčastní pozvaná primářka oddělení transplantace a selhání srdce NÚSCH Bratislava, a.s. paní Doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc., ale v sobotu dopoledne si na svém elektro-kole v Bratislavě  způsobila úraz, který ji znemožnil se tohoto setkání taky zúčastnit.

Paní Mgr. Vlasta Pagáčová seznámila přítomné s činností  občanského sdružení DAR ŽIVOTA a jeho působení za 9 let jeho existence na Slovensku. Toto občanské sdružení zorganizovalo již několik edukačních prezentací na veřejnosti ve všech velkých městech Slovenska od Košic po Bratislavu, jejichž účelem bylo seznámit širokou veřejnost s problematikou transplantací orgánů a s významem darování orgánů pro záchranu životů. Občanské sdružení DAR ŽIVOTA již vydalo několik propagačních materiálů k významu transplantace a darování  orgánů, informační brožuru otázek a odpovědí určenou pro pacienty po transplantaci srdce,  vydalo knižní publikaci „Keď dar znamená život“, která vyšla jako 127. publikace vydavatelství Herba, spol. s r.o. Bratislava. V roce 2016 toto občanské sdružení pořádalo v katedrále svatého Martina v Bratislavě svatou mši za zemřelé dárce orgánů.

Paní Mgr. Vlasta Pagáčová na závěr své prezentace předala od jedné ženy ze Slovenska písemné poděkování panu prof. MUDr. Janu Černému, CSc.,  které před několika léty transplantoval srdce v Brně a která dnes plnohodnotně žije v Kanadě a  požádala toto občanské sdružení DAR ŽIVOTA o jeho osobní předání.

SPOLEK MARKÉTA, z. s. a občanské sdružení DAR ŽIVOTA mají zájem, pokud členové těchto organizací s tím budou souhlasit, o budoucí vzájemnou spolupráci (viz příloha č. 9)

Po prezentaci hostů ze Slovenska bylo předáno nejvyšší ocenění SPOLKU MARKÉTA, z. sZlaté srdce I. stupně“  paní MUDr. Marii Ošmerové, dlouholeté kardioložce v CKTCH Brno, která se  dlouhodobě stará o dětské pacienty před a po transplantaci srdce (viz příloha č. 7).  

Toto nejvyšší ocenění předává SPOLEK MARKÉTA, z. s. při významných příležitostech osobnostem z kardiochirurgie a kardiologie za jejich mimořádný přínos v oblasti transplantační medicíny. Dosud toto vyznamenání obdrželi 6. září 2016  v Brně prof. MUDr. Jan Černý, CSc., Doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FESC, prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D. FESC  (všichni  Zlaté srdce I. stupně) a MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (Zlaté srdce II. stupně) a to při příležitosti setkání dvou mužů s nejdéle žijícím transplantovaným srdcem, kteří byli transplantováním jako 3. v pořadí v transplantačních programech IKEM Praha (Rudolf Sekava z Jihlavy)  a CKTCH Brno (Petr Hrouzek z Mokré u Brna).  

Přítomní lékaři a zdravotní sestry a hosté ze Slovenska za jejich obětavou a mimořádnou činnost obdrželi jako poděkování kytici růží a symbolicky i velké čokoládové srdce.

Závěr druhého dne V. setkání proběhl v hotelovém sklípku za účasti cimbálové muziky Vrbka z Mikulova a zpěvu téměř všech účastníků tohoto úspěšného setkání. 

Poslední den V. setkání v neděli dopoledne 24. září 2017 byl věnován vycházce na Svatý kopeček a židovský hřbitov, které se zúčastnilo pro nepříznivé deštivé počasí ale jen menší okruh účastníků tohoto setkání.

Nedělním obědem bylo toto mimořádné a úspěšné V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem a jejich rodinných příslušníků s lékaři a zdravotními sestrami ukončeno.  SPOLEK MARKÉTA, z.s. velmi oceňuje vstřícnost a podporu společností, které svými finančními příspěvky se významně podíle-li na uskutečnění v celém jeho rozsahu a šíři tohoto V. setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v Mikulově. Poděkování patří těmto společnostem:

CHIESI CZ s.r.o, Na Květnici 878/33, 140 00 Praha 4

ASTELLAS Pharma s.r.o. 100/94, 186 00 Praha 8

SANDOZ s.r.o., U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3

CARDION s.r.o., Rybnická 257/136, Nový Lískovec, 634 00 Brno

 

Všichni účastníci V. setkání byli pozvání na setkání osob žijících s transplantovaným srdcem v roce 2018, o jehož místě a termínu  rozhodne do konce roku 2017 řídící výbor SPOLKU MARKÉTA, z.s. a kterému mohou jeho členové  zasílat své tipy, kde by se mohlo  VI. setkání uskutečnit.

Průběh celého V. setkání zaznamenávala na video paní PhDr. Zdeňka Karná z firmy Promo Media – tel. 773 493 549 a fotografie z něho po celou dobu pořizoval profesionální fotograf ing. Ivo Czakan – tel. 602 730 028 a transplantovaný Ing. Richard Vydra – tel. 739 145 049, který taky předal CD všem účastníkům loňského IV. setkání v Karlově Studánce.     

Stále více se potvrzuje význam a nezastupitelnost těchto setkáních  pro celou řadu jejich účastníků. Mnozí tato setkání, na která se vždy celý rok těší, považují jako svou nejlepší dovolenou, kdy mají opět příležitost se  zase setkat se svými novými přáteli, s nově poznanými transplantovanými a  jejich rodinnými příslušníky, ze stejným  „postiženým“.

Nově získané informace a poznatky na těchto setkáních mnohým transplantovaným zkvalitňují jejich další život. Tato setkání je obohacují o mnohé nové informace a doporučení pro co nejdelší pokračovaní života po transplantaci jejich srdce.

Většina účastníků setkání transplantovaných „srdíčkářů“ dále očekává, že dosavadní standard  těchto setkání, bude u dalších pořádaných setkáních  transplantovaných dále zachován a bude na stejné úrovni, ne-li vyšší.

Bohužel ani transplantovaným účastníkům těchto setkání se nevyhýbá celospolečenský trend soužití mezi lidmi, kdy je dnes téměř každý druhý manželský pár rozveden. Každoročně se bohužel rozrůstá skupina transplantovaných, se kterými se rozešel po transplantaci srdce jejich životní partner -  manžel(ka). Proto i tato setkání jsou  pro mnohé z nich příležitostí a místem, kde se mohou částečně vyrovnat se svou novou životní situací.

zapsal dne 31. října 2017

Ing. Kmínek František, v. r. 

předseda

SPOLEK MARKÉTA, z.s.

IČ: 060 42 988

Se sídlem: Zlínská 370, 763 12 Vizovice

příloha č. 1 - Seznam všech účastníků V. setkání

příloha č. 2 - Program V. setkání

příloha č. 3 - přednáška doc. MUDr. Petra Němce, CSc., MBA

příloha č. 4 - přednáška prof. MUDr. Lenky Špinarové, CSc, FESC

příloha č. 5 - seznam účastníků - jen osoby s rodnými listy

příloha č. 6 - Pamětní list aktérů sázení KEŘE ŽIVOTA

příloha č. 7 - Zlaté srdce I. stupně pro MUDr. Marii Ošmerovou

příloha č. 8 - 57 účastníků před hotelem Zámeček Mikulov

příloha č. 9 - http://www.darzivota.sk/stretnutie-s-ceskymi-pacientmi-po-transplantacii-srdca-v-mikulove

příloha č. 10 - sestava volejbalových družstev

článek v kardiologické revue 2017 - V. setkání na Pálavě

článek v brněnském deníku - https://brnensky.denik.cz/z-regionu/maji-nove-srdce-na-spolecnem-setkani-sedesatka-transplantovanych-zasad-20170922.html

 

priloha-c.-8---spolecne-foto-57-pritomnych-ots-s-popisem-osob-pred-hotelem-zamecek-mikulov.jpg

v.-setkani-transplantovanych----baner-umisteni-na-jednom-z-balkonu-hotelu-zamecek-mikulov.jpg

v.-setkani-transplantovanych----akteri-sazeni-kere-zivota---23.-zari-2017.jpg

v.-setkani-trnasplantovanych---oznaceni--kere-zivota-pred-hotelem.jpg

v.-setkani-transplantovanych----podpisy-a-predavani-rodnych-listu-transplantovanym.jpg

volejbalovy-team---v.-setkani-mikulov-2017.jpg

v.-setkani-transplantovanych---doc.-mudr.-petr-nemec--csc.--mba--fesc-pri-sve-prednasce-22.-zari-2017.jpg

v.-setkani-transplantovanych---prof.-mudr.-lenka-spinarova--ph.d.---fesc--pri-sve-prednasce-22.-9.-2017-img_2643_u.jpg

snimek-z-predavani-rodnych-listu---v.-setkani-mikulov-2017.jpg

v.-setkani-transplantovanych---mgr.-vlasta-pagacova---predsedkyne-obcanskeho-sdruzeni-dar-zivota--ze-slovenska.jpg

v.-setkani-transplantovanych-v-mikulove---mgr.-vlasta-pagacova-a-ing.-frantisek-kminek.jpg